Giedrius Vaičiūnas

 

2021 m. rugpjūčio 2 d. Nr. V-477

 

SVS specialisto pareigybė reikalinga vykdyti dinaminę nuteistųjų priežiūrą, elgesio ir bausmės atlikimo režimo reikalavimų laikymosi kontrolės funkcijas Antrajame sektoriuje, kontroliuoti jaunesniųjų specialistų darbą, teikti jiems praktinę pagalbą.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. spalio 6 d. 15:40