Asta Kotvickienė

 

 2020 m. spalio 30 d. V-442

 

Resocializacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti pavaldžių pareigūnų darbą, organizuoti nuteistųjų pozityvų užimtumą, profesinį ir bendrąjį ugdymą. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo specialiosios veiklos srities - nuteistųjų socialinės reabilitacijos funkcijas, padėti nuteistiesiems spręsti jų socialines problemas, rengti juos išėjimui į laisvę ir integruotis į visuomenę.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. balandžio 2 d. 10:35