Arūnas Leonavičius

 

2021 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. V-430

 

Pareigybė reikalinga vykdyti linkusių pabėgti, užpulti, suimtųjų (nuteistųjų) priklausančių didelės rizikos grupei įskaitų tvarkymą Trečiajame sektoriuje, kontroliuoti apsaugos ir priežiūros budinčiosios pamainos pareigūnų darbą, teikti jiems praktinę pagalbą, kontroliuoti suimtųjų (nuteistųjų) elgesį ir bausmės atlikimo režimo reikalavimų laikymąsi.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. rugsėjo 24 d. 13:53