Daiva Čiurinskienė

 

2020 m. rugsėjo 21 d. V-392

 

RS viršininko pareigybė reikalinga vadovauti skyriui ir organizuoti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2020 m. gruodžio 28 d. 10:09