Andrius Petkevičius

 

2021 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. V-430

 

Pareigybė reikalinga nuteistųjų, gyvenančių už pataisos namų ribų (Pusiaukelės namuose, Atvirojoje kolonijoje, kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos arba be palydos) nuolatinei elgesio kontrolei užtikrinti, šių asmenų pabėgimui, įstatymais jiems nenumatytų turėti daiktų patekimui užkardyti bei joje esančio turto apsaugai užtikrinti.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. rugsėjo 24 d. 15:22