Rokas Jankauskas

 

2021 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. V-430

 

Pareigybė reikalinga atlikti įstaigos direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas, kontroliuoti budinčiosios pamainos pareigūnų darbą Trečiajame sektoriuje, teikti jiems praktinę pagalbą, kontroliuoti tikslų suimtųjų (nuteistųjų) dienotvarkės vykdymą, užtikrinti nuolatinę suimtųjų (nuteistųjų) priežiūrą ir suimtiesiems (nuteistiesiems) nustatyto kardomojo kalinimo - suėmimo bei bausmės atlikimo režimo reikalavimų laikymąsi.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 16:07