Dainius Ceslevičius

 

2021 m. rugpjūčio 2 d. Nr. V-477

 

SVS vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą. Kontroliuoti skyriaus pareigūnų ir jaunesniųjų pareigūnų darbą, užtikrinti suimtiesiems (nuteistiesiems) nustatyto režimo reikalavimų vykdymą, vykdyti pareigūnų mokymą.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. rugpjūčio 25 d. 16:37