Kontaktai

Pravieniškių g. 5, Pravieniškių k., LT-56369 Kaišiadorių r., Lietuvos Respublika

Tel. +370 346 67 007

Faks. +370 346 56 313

El. paštas: pravieniskes@kalejimai.lt

Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama.

Konkursai ir atrankos

Skelbiamas konkursas į laisvas Saugumo valdymo skyrių jaunesniųjų specialistų pareigybes

2022-07-28

Jaunesnysis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas. Asmenys, pretenduojantys į šias pareigas turi atitikti šiuo reikalavimus:

  1. turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;
  2. būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 55 metų amžiaus;
  3. būti nepriekaištingos reputacijos ir lojalus Lietuvos valstybei;
  4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu (ar analogišku) paketu;

    5. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų tarnybą, kriminalinių bausmių vykdymą ir vidaus administravimą, bei su dokumentų rengimo taisyklėmis;

  1. atitikti nustatytus sveikatos būklės reikalavimus;
  2. atitikti antrojo lygio fizinio pasirengimo reikalavimus.

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui atliekančiam personalo administravimo funkcijas, privalo pateikti:

1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

3. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės, kuriai eiti paskelbtas konkursas, aprašyme pretendentui nustatytas specialusis reikalavimas turėti tam tikrą darbo patirtį (stažą), ir šių dokumentų kopijas;

4. gyvenimo aprašymą;

5. užpildytą Pretendento anketą (Pataisos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių 1 priedas);

6. sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose);

7. kitus konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujamus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį Statuto ir pareigybės, kuriai eiti paskelbtas konkursas, aprašyme nustatytiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas;

8. asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, pateiktą užpildytą privačių interesų deklaraciją (privatūs interesai deklaruojami naudojantis Privačių interesų registru (PINREG)).

 

Dokumentai priimami: el. pašto adresas: ramune.jureviciene@nbfcentras.lt, telefonas pasiteirauti +370 685 75611, įstaigos registruotu paštu arba nurodytu elektroniniu paštu.

 

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Kalėjimų departamento interneto svetainėje, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

 

Pareigybių aprašymai

Pirmojo sektoriaus saugumo valdymo skyriaus jaunesniojo Specialisto pareigybės aprašymas

Antrojo sektoriaus saugumo valdymo skyriaus jaunesniojo Specialisto pareigybės aprašymas

Trečiojo sektoriaus saugumo valdymo skyriaus jaunesniojo Specialisto pareigybės aprašymas

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. rugpjūčio 17 d. 14:55