Kontaktai

Pravieniškių g. 5, Pravieniškių k., LT-56369 Kaišiadorių r., Lietuvos Respublika

Tel. +370 346 67 007

Faks. +370 346 56 313

El. paštas: pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt

Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama.

 

Esant nesklandumams, jungiantis prie tarnybinio elektroninio pašto, kreipkitės į Informacinių technologijų skyriaus specialistą.

Konkursai ir atrankos

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos paskelbė konkursą

2014-07-24

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) skelbia konkursą Kalėjimų departamento Kriminalinės žvalgybos skyriaus viršininko (statutinis valstybės tarnautojas, A lygis, 16 kategorija) pareigoms. Pareigybės aprašymas.

 

Pretendentas privalo pateikti:


1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas.
3. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės, dėl kurios paskelbtas konkursas, aprašyme pretendentui nustatytas specialusis reikalavimas turėti atitinkamą darbo patirtį (stažą), ir jų kopijas.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Užpildytą Pretendento anketą.
6. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės, kuriai eiti paskelbtas konkursas, aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas.

 

Jei pagal pateiktus dokumentus pretendentas atitiks pareigybei keliamus specialius reikalavimus, teisės aktų nustatyta tvarka turės pasitikrinti sveikatos būklę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre, bei bus vertinama pretendento atitiktis fizinio pasirengimo reikalavimams.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 10, 11, 12, straipsniais, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1R-116 ir Konkursų į valstybės tarnautojų pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966, 60-69, 71 ir 82 punktais.

 

Pretendentų dokumentai priimami iki 2014 m. rugpjūčio 5 d., pateikiant asmeniškai arba siunčiant registruotu laišku, adresu Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisės ir personalo skyrius (203 kab.), L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius.

 

Išsamesnė informacija apie konkursą:  tel. (8 5) 271 9018.

 
 
Informacija atnaujinta 2014 m. liepos 24 d. 09:56