Kontaktai

Pravieniškių g. 5, Pravieniškių k., LT-56369 Kaišiadorių r., Lietuvos Respublika

Tel. +370 346 67 007

Faks. +370 346 56 313

El. paštas: pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt

Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama.

 

Esant nesklandumams, jungiantis prie tarnybinio elektroninio pašto, kreipkitės į Informacinių technologijų skyriaus specialistą.

Konkursai ir atrankos

Skelbiamas konkursas į laisvas Saugumo valdymo skyrių jaunesniųjų specialistų pareigybes

2022-01-27

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui atliekančiam personalo administravimo funkcijas, privalo pateikti:

1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

3. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės, kuriai eiti paskelbtas konkursas, aprašyme pretendentui nustatytas specialusis reikalavimas turėti tam tikrą darbo patirtį (stažą), ir šių dokumentų kopijas;

4. gyvenimo aprašymą;

              5. užpildytą Pretendento anketą (Pataisos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių 1 priedas);

6. sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose);

7. kitus konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujamus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį Statuto ir pareigybės, kuriai eiti paskelbtas konkursas, aprašyme nustatytiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas;

8. asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, pateiktą užpildytą privačių interesų deklaraciją (privatūs interesai nuo 2021-01-04 deklaruojami naudojantis Privačių interesų registru (PINREG), pasiekiamu VTEK interneto svetainėje).

       Dokumentai priimami: el. pašto adresas: ramune.jureviciene@nbfcentras.lt telefonas pasiteirauti +370 685 75611, įstaigos registruotu paštu arba nurodytu elektroniniu paštu.

                 Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Kalėjimų departamento interneto svetainėje, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

 

Pareigybių aprašymai

Antrojo sektoriaus Saugumo valdymo skyriaus jaunesniojo specialisto pareigybės aprašymas

Trečiojo sektoriaus Saugumo valdymo skyriaus jaunesniojo specialisto pareigybės aprašymas

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 27 d. 15:43