Kontaktai

Pravieniškių g. 5, Pravieniškių k., LT-56369 Kaišiadorių r., Lietuvos Respublika

Tel. +370 346 67 007

Faks. +370 346 56 313

El. paštas: pravieniskes@kalejimai.lt

Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama.

LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS PASITIKĖJIMO TELEFONAS 

 (8 5) 271 9022

pasitikejimas@kalejimai.lt

 

Konkursai ir atrankos

Skelbiama atranka į laisvą Trečiojo sektoriaus Saugumo valdymo skyriaus vyresniojo specialisto pareigybę

2022-05-05

Atrankoje į laisvas pareigūnų pareigas gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui atliekančiam personalo administravimo funkcijas, privalo pateikti:

               1.     rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje nurodant nekarinį pareigūno laipsnį ir einamas pareigas;

               2.     asmens tapatybę, išsilavinimą, pilietybę ir amžių patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

               3.     gyvenimo aprašymą;

               4. užpildytą Pretendento anketą (Pataisos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių 1 priedas);

               5.     kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams;

6. sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose);

7. asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, pateiktą užpildytą privačių interesų deklaraciją (privatūs interesai deklaruojami naudojantis Privačių interesų registru (PINREG)).

               8. dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo yra vidaus tarnybos sistemos pareigūnas ar buvęs pareigūnas;

             9. dokumentus, patvirtinančius atitikimą sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams.

             Atrankoje dalyvaujantys Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnai 2–9 punktuose nurodytų dokumentų gali nepateikti, nurodydami prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jų tarnybos bylose.

             Dokumentai priimami: el. pašto adresas: ramune.jurevičiene@nbfcentras.lt, telefonas pasiteirauti: +370 685 75611, įstaigos registruotu paštu arba įstaigos nurodytu elektroniniu paštu.

 

Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainėse.

 

 

Pareigybės aprašymas

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. gegužės 5 d. 15:46