Naujienos

Panevėžio pataisos namai pradeda įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus įstaigos valdomiems pastatams modernizuoti

 


2019 m. gegužės mėn. Panevėžio pataisos namai pradeda įgyvendinti keturis projektus, skirtus įstaigos valdomiems pastatams modernizuoti. Pasirašytos sutartys su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra dėl keturių įstaigos pastatų (administracinio pastato, dviejų gyvenamųjų bendrabučių ir Vaikų (kūdikių) skyriaus pastato) atnaujinimo. Pastatų modernizavimui skirta 725 210,31 EUR Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos valstybės biudžeto lėšų.Projektus planuojama įgyvendinti iki 2021 m. gegužės 3 d.

 

Per dvejus projektų vykdymo metus numatoma apšiltinti pastatų sienas, pamatus ir stogus šilumą izoliuojančiomis medžiagomis, pakeisti medinius langus ir duris naujais, turinčiais geresnių šiluminių savybių, suremontuoti laiptus ir įrengti pandusus, atnaujinti šildymo sistemas ir šilumos punktus, modernizuoti karšto vandens tiekimo sistemą ir kt.

 

Panevėžio pataisos namų direktorius Edvardas Norvaišas pažymi, jog projektais siekiama pagerinti nuteistųjų laikymo ir darbuotojų darbo sąlygas. Pataisos namų valdomų pastatai seni, kai kurie jų statyti dar 1893 m., jų infrastruktūra nusidėvėjusi, šilumos perdavimo charakteristikos neatitinka šiandienos reikalavimų. Pasak direktoriaus, vykdomi projektai padės išspręsti keletą problemų – ne tik neefektyvaus energijos vartojimo, bet ir higienos normų neatitikimo pastatuose, taip pat ir prastos pastatų vizualinės būklės. Įgyvendinus projektus tikimasi ne mažiau nei 30 proc. sumažinti galutinės energijos sąnaudas, sukurti patrauklią ir sveiką pastatų aplinką bei pagerinti estetinę būklę, sumažinti neigiamą poveikį aplinkai. „Tokiu būdu bus užtikrintas tinkamas valstybės prisiimtų įsipareigojimų – sudaryti žmogaus orumą atitinkančias sąlygas nuteistiesiems bei tinkamas darbo sąlygas dirbantiesiems – įgyvendinimas,“ – kalbėjo direktorius.

 

 

Projektai „Panevėžio pataisos namų pastato, kurio unikalus Nr. 2789-3000-1015 atnaujinimas“, „Panevėžio pataisos namų pastato, kurio unikalus Nr. 2789-3000-1026 atnaujinimas“, „Panevėžio pataisos namų pastato, kurio unikalus Nr. 2789-3000-1037 atnaujinimas“ ir „Panevėžio pataisos namų pastato, kurio unikalus Nr. 2789-3000-1060 atnaujinimas“ yra bendrai finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“.

 

Informacija atnaujinta 2019 m. rugsėjo 4 d. 15:36