Aktualu (nuteistųjų ir suimtųjų artimiesiems)

Informacija dėl pasimatymų su nuteistaisiais 
 

     Vadovaujantis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-167 „Dėl rekomendacijų Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžioms įstaigoms, užtikrinant sklandžią šių įstaigų veiklą valstybės lygio ekstremalios situacijos, paskelbtos Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152, metu, patvirtinimo“ dėl nuteistųjų ir suimtųjų kai kurių teisių bei veiklų ribojimo, izoliavimo bei apsaugos priemonių:

     Organizuojant nuteistųjų ir suimtųjų trumpalaikius ir ilgalaikius pasimatymus užtikrinti, kad į pasimatymus būtų įleidžiami tik lankytojai, turintys galiojantį Galimybių pasą, atvykimo metu pateikę tai patvirtinančius dokumentus. Reikalavimas netaikomas asmenims, atvykstantiems iš kitų Kalėjimų departamentui pavaldžių laisvės atėmimo vietų įstaigų.

     Trumpalaikių pasimatymų metu ir bendrose įstaigos patalpose lankytojams privaloma dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), vaikams iki 6 metų.

     Į pasimatymą su kalinamuoju gali atvykti ne daugiau kaip du pilnamečiai asmenys, arba vienas pilnametis ir du nepilnamečiai.

     Lankyti kalinamuosius gali tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir (ar) kuriems nėra privaloma izoliacija.

     Lankytojams patenkant į įstaigą turi būti pamatuojama jų kūno temperatūra.

     Asmuo, pageidaujantis, kad jam būtų suteiktas pasimatymas, su Panevėžio pataisos namų administracija elektroniniu paštu pasimatymai@paneveziopn.lt arba telefonu (8 45) 460 940 suderina atvykimo laiką ir pateikia prašymą suteikti pasimatymą, kurį užpildyti gali iš anksto arba atvykęs į įstaigą.

     

Dėl pasimatymų ir kitos informacijos suteikimo galite kreiptis 

tel. (8 45) 460 940

el. paštas pasimatymai@paneveziopn.lt

 


     Nuteistiesiems leidžiami pasimatymai: ilgalaikiai iki 1 paros, trumpalaikiai iki 3 valandų.

     Ilgalaikiai pasimatymai suteikiami tik su sutuoktiniu, sugyventiniu arba asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas.

     Trumpalaikiai pasimatymai neatskiriant nuteistojo nuo lankytojų suteikiami su sutuoktiniu, sugyventiniu, artimaisiais giminaičiais ir asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas.

     Su kitais lankytojais trumpalaikiai pasimatymai vyksta specialiose patalpose, įrengtose taip, kad lankytojų ir nuteistojo fizinis kontaktas negalimas.

    Taip pat informuojame, kad atvykusiems į ilgalaikius pasimatymus draudžiama įsinešti savo atsivežtų (atsineštų) maisto produktų, juos galite įsigyti Panevėžio pataisos namų parduotuvėje.

   Atvykusieji į ilgalaikius pasimatymus ir nustatyta tvarka pareiškę pageidavimą, gali būti maitinami nuteistųjų valgykloje gaminamu maistu.

Neleistinų įsinešti ir turėti laisvės atėmimo vietų įstaigose daiktų sąrašas

Asmenų, norinčių pasimatyti su Panevėžio pataisos namuose laikomais nuteistaisiais (suimtaisiais), registracijos tvarkos aprašas

Nuteistųjų (suimtųjų) teisė gauti pašto ar perduodamus siuntinius

Prašymas dėl pasimatymo suteikimo

Bausmių vykdimo kodeksas

Suėmimo vykdimo įstatymas

Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklės

Asmenų, atvykusių į ilgalaikius pasimatymus, apsipirkimo ir maitinimo laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarka

 


GYVENTOJŲ DĖMESIUI

Lietuvos Respublikos Vyriausybeipaskelbus ekstremalią padėtį, Panevėžio pataisos namuose iš asmenų nebus priimami grynieji pinigai. Asmenys, norintys perduoti pinigus nuteistosioms (suimtosioms), gali juos pervesti į Panevėžio pataisos namų depozitinę sąskaitą.

Privalomi rekvizitai:

Gavėjas – Panevėžio pataisos namai

Bankas – AB SEB bankas, banko kodas 70440

Sąskaitos numeris - LT33 7044 0600 0828 2431

Mokėjimo paskirties grafoje būtina nurodyti nuteistojo vardą, pavardę, gimimo datą.


 

 

 

Informacija atnaujinta 2021 m. gruodžio 31 d. 08:40

Alternatyvi bausmė

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?