Aktualu (nuteistųjų ir suimtųjų artimiesiems)

Informacija dėl pasimatymų su nuteistaisiais 
 

 

     Asmuo, pageidaujantis, kad jam būtų suteiktas pasimatymas, su Panevėžio pataisos namų administracija elektroniniu paštu pasimatymai@paneveziopn.lt arba telefonu (8 45) 460 940 suderina atvykimo laiką ir pateikia prašymą suteikti pasimatymą, kurį užpildyti gali iš anksto arba atvykęs į įstaigą.

     

Dėl pasimatymų ir kitos informacijos suteikimo galite kreiptis 

tel. (8 45) 460 940

el. paštas pasimatymai@paneveziopn.lt

 


Neleistinų įsinešti ir turėti laisvės atėmimo vietų įstaigose daiktų sąrašas

Prašymas dėl pasimatymo suteikimo

Bausmių vykdimo kodeksas

Suėmimo vykdimo įstatymas

Laisvės atėmimo vietų įstaigos vidaus tvarkos taisyklės

 

 


GYVENTOJŲ DĖMESIUI

 

Informacija apie depozitinės sąskaitos pasikeitimą

 

Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų reorganizacijos nuo 2023 m. sausio 1d. keičiasi nuteistųjų asmeninių pinigų depozitinės sąskaitos numeris.

Asmenys, norintys pervesti pinigus į nuteistųjų asmenines sąskaitas, gali daryti pavedimus į Lietuvos kalėjimų tarnybos depozitinę sąskaitą.

Privalomi rekvizitai:

Gavėjas – Lietuvos kalėjimų tarnyba

Bankas – AB Swedbank, banko kodas 73000

Sąskaitos numeris - Nr. LT39 7300 0101 7524 1979

Mokėjimo paskirties grafoje privaloma nurodyti nuteistojo vardą, pavardę, gimimo datą 

 

Grynieji pinigai bausmės atlikimo vietose nepriimami.


 

 

 

Informacija atnaujinta 2023 m. sausio 11 d. 10:11