Planuojami susitikimai įstaigoje

Šiuo metu įstaigos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų) susitikimų, kuriuose, be įstaigos darbuotojų, dalyvautų ir kiti privačių interesų turintys asmenys, nėra numatoma.

Informacija atnaujinta 2021 m. birželio 2 d. 10:46