Kontaktai

Marijampolės sektorius

Sporto g. 7, LT-68501 Marijampolė

Tel.: +370 343 70425

Faks.: +370 343 75961

El. paštas: info@mpn.lt

 

Kybartų sektorius

J. Biliūno g. 14, LT-70423 Kybartai

Tel.: +370 342 30 003

Faks.:+370 342 30 101

El. paštas: kybartai.administracija@mpn.lt

 

Administracijos darbo laikas:

I-IV 8.00-17.00 val.
V 8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

Konkursai ir atrankos

Paskelbta atranka į laisvas 2-ojo Saugumo valdymo skyriaus viršininko pareigas

2021-01-13

 

 

MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMŲ

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATRANKOS Į 2- OJO SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS VIRŠININKO PAREIGAS PASKELBIMO

 

2021 m. sausio d.  Nr. 4/07-

Marijampolė

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ 4, 7, 8, 10, 11, 12 punktais:

                     1. S k e l b i u   atranką į 2-ojo Saugumo valdymo skyriaus (toliau – SVS) viršininko (statutinis vidaus tarnybos sistemos pareigūnas, pareigybės grupė – 6, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) 8-14,5) pareigybę. Pareigybė reikalinga užtikrinti pataisos namų apsaugą ir suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme priežiūrą, organizuoti ir kontroliuoti 2-ojo SVS vyriausiųjų specialistų, specialistų ir jaunesniųjų specialistų darbą, užtikrinti suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme priėmimo ir išleidimo iš pataisos namų teisėtumą. Darbo vieta adresu J. Biliūno g. 14, Kybartai.

          2. N u s t a t a u, kad:

          2.1. atrankoje gali dalyvauti vidaus tarnybos sistemos pareigūnai ir buvę pareigūnai;

          2.2. pretendentai, norintys dalyvauti šio įsakymo 1 punkte nurodytoje atrankoje,turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

         2.2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje;

        2.2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą;

       2.2.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

       2.2.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją analizuoti;

       2.2.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

       2.2.6. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

       2.2.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;

     2.2.8. atitikti III lygio fizinio pasirengimo reikalavimus, nustatytus Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“;

    2.2.9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 „Dėl sveikatos būklės reikalavimų sąvado patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus (III skiltis).

2.2. asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, asmeniškai arba siųsti elektroniniu paštu renata.muriniene@mpn.lt, ir simona.brazauskaite@nbfcentras privalo pateikti:

2.2.1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos, ir jei turi, elektroninio pašto adresas;

2.2.2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

2.2.3. gyvenimo aprašymą;

2.2.4. pretendento anketą;                                                                               

2.2.5. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams.

2.2.6. dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo yra vidaus tarnybos sistemos pareigūnas ar buvęs pareigūnas.

2.3. jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2.2.2–2.2.6. papunkčiuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

2.4. pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainėse dienos;

2.6. išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Veiklos organizavimo skyriuje, adresu J. Biliūno g. 14, Kybartai arba telefonu 8 342 30003.

3. P a v e d u  Veiklos organizavimo skyriui:

3.1. pateikti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai ir Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos su organizuojama atranka susijusią informaciją, reikalingą paskelbti šių įstaigų interneto svetainėse;

3.2. informaciją apie atranką viešai paskelbti įstaigos skelbimų lentoje ir interneto svetainėje.

 

 

            Direktorius                                                                                                                         Regimantas Kavaliauskas

 

 
 
Informacija atnaujinta 2021 m. sausio 13 d. 15:50
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

 

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos