Kontaktai

Marijampolės sektorius

Sporto g. 7, LT-68501 Marijampolė

Tel.: +370 343 70425

Faks.: +370 343 75961

El. paštas: info@mpn.lt

 

Kybartų sektorius

J. Biliūno g. 14, LT-70423 Kybartai

Tel.: +370 342 30 003

Faks.:+370 342 30 101

El. paštas: kybartai.administracija@mpn.lt

 

Administracijos darbo laikas:

I-IV 8.00-17.00 val.
V 8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

Konkursai ir atrankos

ATRANKA Į PSICHOLOGINĖS TARNYBOS SPECIALISTO PAREIGAS

2016-09-07

DĖL ATRANKOS Į PSICHOLOGINĖS TARNYBOS SPECIALISTO PAREIGAS

SKELBIMO

 

2016 m. rugsėjo 5 d. Nr. 4/07-237

Marijampolė

 

 

           Vadovaudamasis Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 12 straipsniu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1R -59 „ Dėl pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių ir pataisos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo" taisyklių II skyriumi:

           1. S k e l b i u atranką statutinio valstybės tarnautojo Psichologinės tarnybos specialisto pareigybei užimti ( pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 8).

           2. N u r o d a u specialiuosius reikalavimus pretendentams:

     2.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (psichologijos bakalauro arba magistro kvalifikacinį laipsnį);

           2.2 turėti ne mažesnį kaip 1 metų psichologinio darbo stažą;

           2.3. žinoti psichologo profesinės etikos reikalavimus, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, bei darbui reikalingais teisės aktais;

     2.4. turėti žinių ir mokėti atlikti psichologinį asmenybės įvertinimą bei praktiškai taikyti individualius ir grupinius psichologinius metodus;

           2.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų valdymą reglamentuojančias taisykles;

           2.6. mokėti dirbti Microsoft Word, Microsoft Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis;

             2.7. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute.

             3. N u s t a t a u , kad asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, iki 2016 m. rugsėjo 25 d. įskaitytinai, asmeniškai arba elektroniniu paštu personalas@mpn.lt privalo pateikti:

              3.1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

              3.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, ir šių dokumentų kopijas;

            3.3. gyvenimo aprašymą;

           3.4. pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje).

            3.5. išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Personalo skyriuje (208 kab.) arba tel.: 8 343 73851.

             4. P a v e d u   Administracijos reikalų skyriui:

4.1. šią informaciją pranešti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžioms įstaigoms;

4.2. per 3 darbo dienas nuo atrankos paskelbimo informaciją viešai paskelbti įstaigos skelbimų lentoje ir internetiniame tinklalapyje.

 

 

Direktorius                                                                                                       Regimantas Kavaliauskas

 

 
 
Informacija atnaujinta 2016 m. rugsėjo 7 d. 15:27
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos