Kontaktai

Marijampolės sektorius

Sporto g. 7, LT-68501 Marijampolė

Tel.: +370 343 70425

Faks.: +370 343 75961

El. paštas: info@mpn.lt

 

Kybartų sektorius

J. Biliūno g. 14, LT-70423 Kybartai

Tel.: +370 342 30 003

Faks.:+370 342 30 101

El. paštas: kybartai.administracija@mpn.lt

 

Administracijos darbo laikas:

I-IV 8.00-17.00 val.
V 8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

Konkursai ir atrankos

DĖL ATRANKOS Į 2- OJO SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS VIRŠININKO PAREIGAS

2020-07-22

 

 

MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMŲ

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATRANKOS Į 2- OJO SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS VIRŠININKO PAREIGAS PASKELBIMO

 

2020 m. liepos 22 d.  Nr.

Marijampolė

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 15 straipsniu, 28 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“, 4, 6, 10, 11 ir 12 punktais:

1. S k e l b i u   atranką į laisvą 2-ojo Saugumo valdymo skyriaus viršininko (statutinis vidaus tarnybos sistemos pareigūnas, pareigybės grupė – 6, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) 8,4 - 14,5) pareigybę. Pareigybė reikalinga užtikrinti pataisos namų apsaugą ir suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme priežiūrą, organizuoti ir kontroliuoti SVS vyriausiųjų specialistų, specialistų ir jaunesniųjų specialistų darbą, užtikrinti suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme priėmimo ir išleidimo iš pataisos namų teisėtumą.

2. N u s t a t a u, kad pretendentaituri atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje;

2.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir kitus su bausmių vykdymo sistemos veikla susijusius teisės aktus;

2.3. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

2.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją analizuoti;

2.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

2.6. turėti teisės aktų nustatyta tvarka gautą leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija;

2.7. atitikti III lygio fizinio pasirengimo reikalavimus, nustatytus Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“;

2.8. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 „Dėl sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams ir pareigūnams, įtrauktiems į vidaus reikalų ministerijos kadrų rezervą, buvusiems pareigūnams, grąžinamiems į tarnybą ar siekiantiems atkurti statutinio valstybės tarnautojo statusą, kursantams, sąvado patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus (III skiltis), asmenims, pretenduojantiems į statutines pareigas.

3. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, asmeniškai arba siųsti registruotu paštu ar elektroniniu paštu kristina.smolskiene@mpn.lt, privalo pateikti:

3.1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos, jei dalyvauja pareigūnas, elektroninio pašto adresas;

3.2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3.3. gyvenimo aprašymą;                                                                                 

3.4. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams.

3.5. pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainėse dienos;

3.6. sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose);

3.7. išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Veiklos organizavimo skyriuje, adresu Sporto g. 7, Marijampolė arba telefonu 8 343 73851.

4. P a v e d u  Veiklos organizavimo skyriui:

4.1. pateikti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai ir Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos su organizuojama atranka susijusią informaciją, reikalingą paskelbti šių įstaigų interneto svetainėse;

4.2. informaciją apie atranką viešai paskelbti įstaigos skelbimų lentoje ir interneto svetainėje.

 

 

         Direktorius                                                                                                                            Regimantas Kavaliauskas

 

 
 
Informacija atnaujinta 2020 m. liepos 22 d. 15:02
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?