Kontaktai

Marijampolės pataisos namai

Sporto g. 7, LT-68501 Marijampolė

Tel.: +370 343 70425

Faks.: +370 343 75961

El. paštas: info@mpn.lt

 

Administracijos darbo laikas:

I-IV 8.00-17.00 val.
V 8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS PASITIKĖJIMO TELEFONAS 

 (8 5) 271 9022

pasitikejimas@kalejimai.lt

 

Korupcijos prevencija

Praneškite apie korupciją

          Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307.

          Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Pasitikėjimo telefonu (8 5) 271 9022, elektroniniu paštu  pasitikejimas@kaldep.lt

                 

 

          

DARBUOTOJO VEIKSMAI, SUSIDŪRUS SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO

NUSIKALSTAMA VEIKLA

           

 

Kyšininkavimo ir korupcijos prevencija

 

Bausmių vykdymo sistemos darbuotojai gyvenime turi daug veiklos ir už tarnybos ribų. Interesų konfliktas kyla, kai darbuotojo asmeninė, socialinė, finansinė ar politinė veikla gali trukdyti jo nešališkumui ir objektyvumui priimant sprendimus, vykdant tarnybines pareigas. Kiekvieno darbuotojo pareiga vykdyti tarnybines funkcijas nešališkai ir teisingai. Tai apima ir tinkamą realių ar tariamų interesų konfliktų sprendimą. Paprastai tokių konfliktų reikia iš viso vengti, tačiau visada bet kokius realius ir tariamus interesų konfliktus būtina visiškai atskleisti pildant privačių interesų deklaraciją. Kyšininkavimas pažeidžia teisinės valstybės principą ir kenkia visuomenės gerovei.

  • Žinau, kad kyšininkavimas, nepotizmas, favoritizmas ir bent kokie kiti korupcinio

pobūdžio veiksmai yra nepriimtini.

  • Aš niekam, niekur ir dėl jokių priežasčių nesiūlau kyšių ir niekada jokiomis

aplinkybėmis jų neimu.

  • Netoleruoju kitų įstaigos darbuotojų korupcinio pobūdžio elgesio.
  • Visada pranešu atsakingiems įstaigos darbuotojams ar tarnyboms apie korupcinio

pobūdžio elgesį.

  • Dirbdamas, siekiu tarnybos tikslų teisėtais būdais ir priemonėmis.
  • Nusišalinu nuo sprendimų, galinčių sukelti interesų konfliktą, priėmimo ir laiku

deklaruoju galimą interesų konfliktą.

 

                                                     INFORMACIJOS APIE ASMENĮ SURINKIMAS

 

       Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Marijampolės pataisos namuose, renkama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straispnyje numatytais reikalavimais. Tikrinami visi asmenys, išskyrus Kriminalinės žvalgybos (Kriminalinės žvalgybos skyriaus, Kriminalinės žvalgybos informacijos skyriaus ir Imuniteto skyriaus) pareigūnus.

        Marijampolės pataisos namuose pareigybių, dėl kurių pagal korupcijos prevencijos įstatymą renkama informacija apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigasMarijampolės pataisos namuose, sąrašas .

 

                                                              

 

Informacija atnaujinta 2022 m. vasario 22 d. 09:27