Komisijos ir darbo grupės

Pataisos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisija

 Sudaryta Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2021 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-45. Ši komisija sudaryta visapusiškai ir objektyviai įvertinti pareigūnų kvalifikaciją, tarnybinės veiklos rezultatus ir tinkamumą einamoms ar aukštesnėms pareigoms.

 

 Krizių įveikos komanda

 Sudaryta Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2021 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. V-19. Ši Komanda organizuoja informacijos sklaidą, orientuotą į savižudybės ir savęs žalojimo pavojaus identifikavimą, simptomų atpažinimą, adekvačių nuostatų savižudybės savęs žalojimo atžvilgiu formavimą įstaigos personalui. Taip pat vieną kartą per metus organizuoja įstaigos pareigūnams mokymus dėl pirmosios medicinines pagalbos suteikimo krizinių situacijų metu. Resocializacijos skyriaus psichologai atlieka nuteistiesiems (paliktiems atlikti ūkio darbus) įvertinimą savižudybės rizikos požiūriu, vadovaudamasis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalėjimų departamentas) rekomenduotomis rizikos vertinimo metodikomis.

 

Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą ir informacijos nagrinėjimo komisija

Sudaryta Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2019 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-47. Ši komisija nagrinėja valstybės tarnautojų prašymus ir informaciją sprendžiant leidimo valstybės tarnautojams dirbti kitą darbą suteikimo ir priimtų sprendimų dėl leidimo dirbti atšaukimo klausimus.

 

Nuteistųjų asmenų užimtumo proceso organizavimo pataisos įstaigose komisija

Sudaryta Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2021 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-27. Laisvės atėmimo vietų ligoninės komisija dėl nuteistųjų asmenų užimtumo proceso organizavimo pataisos įstaigose organizuos, kontroliuos ir užtikrins nuteistųjų (suimtųjų) užimtumo įgyvendinimą.

 

 

Dokumentų ekspertų komisija

Sudaryta Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2021 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-12. Laisvės atėmimo vietų ligoninės Dokumentų ekspertų komisija yra nuolat veikianti patariamoji komisija bendrųjų (neįslaptintų) dokumentų vertės ekspertizės, tvarkymo ir apskaitos klausimams nagrinėti.

 

Gydytojų konsultacinė komisija

Sudaryta Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2020 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V-29. Komisija priima sprendimus dėl paciento siuntimo į neįgalumo ir nedarbingumo nustatymo tarnybą būtinumo. Užtikrina tinkamą dokumentų apie paciento ištyrimą ir gydymą iki jo siuntimo į šią tarnybą parengimą bei medicininių dokumentų pateikimą laiku. Tiria pavėluotos hospitalizacijos atvejus, kitas iki hospitalinio periodo klaidas ir sprendžia ginčytinus gydymo ar jų tyrimo klausimus.

 

Ūkinės, finansinės ir administracinės veiklos taryba

Sudaryta Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2020 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. V-28. Laisvės atėmimo vietų ligoninės Ūkinės, finansinės ir administracinės veiklos taryba yra patariamoji Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus darbo grupė, kuri analizuoja bei kontroliuoja įstaigos ūkinę, finansinę ir administracinę veiklą, numato priemones šiai veiklai gerinti.

 

Etikos komisija

Sudaryta Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2020 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V-44. Komisija svarsto ir priima sprendimus dėl įstaigos pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis dorovinius orientyrus, atsakomybę už savo veiksmus, elgesį ir padarytus pažeidimus.

 

Patariamosios komisijos

Sudaryta Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-181. Laisvės atėmimo vietų ligoninės patariamoji komisija sudaryta siekiant teisėtai ir objektyviai išnagrinėti suimtųjų ir nuteistųjų įvykdytus režimo reikalavimų pažeidimus ir diferencijuotai taikyti drausminio poveikio priemones, svarstyti siūlymus dėl suimtųjų ir nuteistųjų, linkusių nusižudyti, save žaloti, užpulti ar pabėgti įrašymo į įskaitą, dėl nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos ar lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą ir neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies pakeitimo švelnesne bausme taikymo bei dėl nuteistųjų priskyrimo pataisos įstaigų paprastajai, lengvajai ir drausmės grupėms, pateikia nuomonę Ligoninės direktoriui dėl paskatinimo priemonės nuteistajam/suimtajam skyrimo, dėl nuteistųjų įdarbinimo.

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2022 m. gegužės 5 d. 16:00

 

INFORMACIJA DĖL PASIMATYMŲ

 

Plačiau skaityti čia

 

 

Įvykių kalendorius

 
2023 m. gruodis
 
P
A
T
K
P
Š
S
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Visi renginiai ir įvykiai

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras