Komisijos ir darbo grupės

TURTO DEFEKTŲ NUSTATYMO KOMISIJA

Komisija sudaryta Mokymo centro direktoriaus 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-34 (kartu su 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu   Nr. V-83, 2013 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-65, 2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-48, 2014 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-64, 2014 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. V-97).

 

Komisijai pavesta atlikti objektyvų Mokymo centro turto defektų, pažeidimų ir gedimų nustatymą.

VEIKLOS PLANAVIMO KOMISIJA

Komisija sudaryta Mokymo centro direktoriaus 2013 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-35 (kartu su 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-37, 2014 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 97).

 

Komisijai pavesta užtikrinti Mokymo centro metinių veiklos planų ir jų vykdymo ataskaitų parengimą bei piniginių išmokų, skirtų Mokymo centro pareigūnams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, skyrimo ir mokėjimo pagrįstumą.

ORGANIZACINĖ-ETATINĖ KOMISIJA

Komisija sudaryta Mokymo centro direktoriaus 2013 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-56 (kartu su 2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. V-88, 2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-48, 2014 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. V-97).

 

Komisijai pavesta spręsti Mokymo centro struktūros keitimo klausimus, statutinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių steigimo ir naikinimo klausimus bei statutinių valstybės tarnautojų pareigybių sąrašų keitimo klausimus.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Komisija sudaryta Mokymo centro direktoriaus 2014 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-36 (kartu su 2014 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. V-97).

Komisija skirta viešiesiems pirkimams Mokymo centre Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka organizuoti ir vykdyti.

FINANSŲ KONTROLĖS, MATERIALINIŲ VERTYBIŲ NURAŠYMO IR ŪKINIŲ OPERACIJŲ INICIJAVIMO KOMISIJA

Komisija sudaryta Mokymo centro direktoriaus 2009 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. V-108 (kartu su Mokymo centro direktoriaus 2010 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-115, 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-61, 2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-48, 2014 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. V-97).

 

Komisija objektyviai įvertina finansų kontrolės Mokymo centre lygį, įvertina Mokymo centro veiklai reikalingų prekių, paslaugų arba darbų poreikį ir nustato ūkinių operacijų (prekių pirkimo, paslaugų ar darbų atlikimo) prioritetus; teikia pasiūlymus Mokymo centro direktoriui dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, įvertina jo būklę ir tolesnio panaudojimo galimybes; teikia pasiūlymus Mokymo centro direktoriui dėl Mokymo centro pasitikėjimo teise valdomo turto sukomplektavimo ar iškomplektavimo; įvertina turtą, kurio vertė nėra nurodyta dokumentuose.

PAREIGŪNŲ KVALIFIKACIJOS VERTINIMO KOMISIJA

Komisija sudaryta Mokymo centro direktoriaus 2013 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-4 (kartu su 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-4).

 

Komisija sudaroma 2 metams ir vertina Mokymo centro pareigūnų, kuriuos į pareigas skiria Mokymo centro direktorius, tarnybinę veiklą, priima sprendimus dėl šių pareigūnų veiklos vertinimo ir teikia konkrečius siūlymus Mokymo centro direktoriui.

DOKUMENTŲ EKSPERTŲ KOMISIJA

Komisija sudaryta Mokymo centro direktoriaus 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-134.

 

Komisijos pagrindinis uždavinys – nagrinėti Mokymo centro dokumentų vertės ekspertizės, tvarkymo ir apskaitos klausimus.

SPECIALIOJI EKSPERTŲ KOMISIJA

Komisija sudaryta Mokymo centro direktoriaus 2014 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-147.

 

Komisijos pagrindinis uždavinys – Mokymo centro administracijos padalinių įslaptintos informacijos administravimo, personalo patikimumo klausimams spręsti.

PRETENDENTŲ Į PAREIGŪNŲ PAREIGAS FIZINIO IR DALYKINIO PASIRENGIMO TIKRINIMO KOMISIJA

Komisija sudaryta Mokymo centro direktoriaus 2010 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. V-77 (kartu su 2012 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-67, 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-96, 2014 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. V-152).

 

Komisijos pagrindinis uždavinys – vykdyti asmenų, pretenduojančių į pareigūnų ir pakaitinių pareigūnų pareigas Kalėjimų departamente ir šiam departamentui pavaldžiose įstaigose, į kurias skiriama atrankos būdu, fizinio ir dalykinio pasirengimo patikrinimą ir nustatyti pretendentų tinkamumą eiti šias pareigas.

GINKLUOTĖS APSKAITOS, SAUGOJIMO IR IŠDAVIMO (PRIĖMIMO) TIKRINIMO KOMISIJA

Komisija sudaryta Mokymo centro direktoriaus 2009 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-116 (kartu su 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-81, 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-61, 2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-48).

 

Komisijos pagrindinis uždavinys – teisės aktų nustatyta tvarka atlikti Mokymo centrui priklausančios ginkluotės patikrinimus.

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO DARBO GRUPĖ

Komisija sudaryta Mokymo centro direktoriaus 2013 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-12.

 

Darbo grupės pagrindinis uždavinys – vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę Mokymo centre ir atsakyti už Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių Mokymo centre nustatytų tikslų ir priemonių vykdymo koordinavimą ir kontrolę, veiklą ir bendradarbiavimą.

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PRAŠYMŲ LEISTI DIRBTI KITĄ DARBĄ IR INFORMACIJOS NAGRINĖJIMO KOMISIJA

Komisija sudaryta Mokymo centro direktoriaus 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-29 (kartu su 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-70).

 

Komisijos pagrindinis uždavinys – teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėti Kalėjimų departamento Mokymo centro statutinių valstybės tarnautojų prašymus bei dokumentus dirbti ne tarnybos metu.

PATALPŲ, ASMENINIŲ SEIFŲ ATIDARYMO KOMISIJA

Komisija sudaryta Mokymo centro direktoriaus 2014 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-175.

 

Komisijos pagrindinis uždavinys – esant tarnybiniam būtinumui, atidaryti asmeninius seifus, kuriuose saugomi įslaptinti dokumentai, žymimi slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Informacija atnaujinta 2015m. sausio 12d. 14:04

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Mokymo renginių kalendorius

 
2021 m. sausis
 
P
A
T
K
P
Š
S
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Visi renginiai ir įvykiai

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos