Tarptautiniai tarpžinybiniai susitarimai

Kalėjimų departamentas

Tarptautinis bendradarbiavimas

Nuo 2007 m. Kalėjimų departamentas, siekdamas plėtoti ryšius su užsienio valstybių bausmių vykdymo institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis ir įgyti informacijos apie Europos šalyse vykdomas bausmes, nesusijusias su laisvės atėmimu, bei pasidalyti patirtimi su kitomis Europos probacijos tarnybomis ir visuomeninėmis organizacijomis, dirbančiomis probacijos srityje, tapo Europos probacijos organizacijos (European Organization for Probation, toliau – CEP) nariu.

CEP siekia skatinti nuteistųjų resocializaciją per bendruomenines bausmes ir priemones, tokias kaip probacija, bendruomenės sankcijos, mediacija ir susitaikymas. CEP yra įsipareigojusi stiprinti probacijos profilį ir gerinti profesionalumą šioje srityje tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu.

CEP skatina Europos šalių bendradarbiavimą organizuodama konferencijas probacijai aktualiomis temomis, rengia pranešimus apie vykusius renginius, publikuoja informacinius biuletenius, skelbia informaciją interneto tinklalapyje taip skatindama keistis patirtimi probacijoje. Daugiau informacijos www.cep-probation.org.

Europos kalėjimų ir pataisos tarnybų organizacija (European Organisation of Prison and Correctional Services, toliau – EuroPris) įkurta 2011 m. pradžioje siekiant gerinti bendradarbiavimą tarp Europos kalėjimų tarnybų užtikrinant visuomenės saugumą. EuroPris vienija kalėjimų sistemų specialistus, siekia, kad būtų užtikrintos etiškos ir žmogaus teisių apsauga pagrįstos kalinimo sąlygos bei padeda keistis bausmių vykdymo sistemoms aktualia informacija. Šiuo metu EuroPris jungia apie 20 valstybių kalėjimų tarnybas, Kalėjimų departamentas taip pat yra šios organizacijos narys.

EuroPris tikslai: skatinti bausmių vykdymo sistemos specialistų veiklos galimybes ir profesionalumą Europoje; veikti kaip „ekspertų grupė“ kalėjimų klausimais Europos mastu; nepažeidžiant Europos Sąjungos ir Europos Tarybos nustatytų standartų, daryti įtaką Europoje formuojamai bausmių vykdymo politikai ir susijusiems teisės aktams; turėti patariamąjį balsą bausmių vykdymo politikos klausimais, nustatant esmines valdžios veiklos kryptis; skatinti tarpusavio santykius ir keitimąsi informacija su kitomis organizacijomis, dirbančiomis įkalinimo įstaigų ir baudžiamosios justicijos srityje Europoje ir už jos ribų, siekiant formuoti gerąją praktiką šioje srityje; įgyvendinti pirmiau minėtus tikslus vykdant bendradarbiavimą, finansavimo ir programinį darbą. Daugiau informacijos http://www.europris.org/ .

2009 m. Kalėjimų departamentas prisijungė prie Vidurio Europos šalių Pataisos sistemų Apskritojo stalo (Middle Europe Corrections Roundtable, toliau - MECR) narių.

MECR yra neformalus ir savanoriškas mechanizmas, padedantis glaudžiau bendradarbiauti nedidelės Vidurio Europos jurisdikcijų grupės generaliniams direktoriams, kurio tikslas – pasitelkiant tarptautinę patirtį ieškoti būdų sumažinti kenksmingą kalinimo poveikį, skatinti saugumą kalėjimuose bei efektyvesnę nuteistųjų integraciją į visuomenę; padėti nusikaltėliams tapti įstatymams paklusniais piliečiais ir sustiprinti kiekvienos narės bausmių vykdymo administracijos indėlį į visuomenės saugumą bei apsaugą dalijantis geriausia patirtimi. MECR posėdžiai vyksta kartą per metus rotacijos principu. Uždarų posėdžių metu kiekvienas dalyvis pateikia neoficialią ataskaitą apie problemas, kurios labiausiai pastebimos jo/jos tarnyboje, vyksta betarpiškos diskusijos šiomis temomis, kurių metu dalijantis informacija ir nuomonėmis galima pasiekti geriausių rezultatų. Diskusijos vyksta nekritikuojant, pagarbiu ir kolegialiu būdu, dalyviai dalijasi savo tarnybų nesėkmėmis ir sėkmėmis, nes tai yra vertingiausios patirties įgijimo galimybės.Kalėjimų departamentas

 


Kalėjimų departamentas

 

 
Informacija atnaujinta 2016 m. spalio 3 d. 08:58

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos