Kiti direktoriaus priimti teisės aktai

Archyvas
 

2023 m. 

 

 


DĖL PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

Lietuvos kalėjimų tarnyba / 2023 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. V-459


DĖL LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS INCIDENTŲ DARBE REGISTRAVIMO IR TYRIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

Lietuvos kalėjimų tarnyba / 2023 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. V-445


DĖL TEISĖS DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „RIBOTO NAUDOJIMO“, SUTEIKIMO TVARKOS LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOJE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Lietuvos kalėjimų tarnyba / 2023 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. V-406


DĖL SU LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS VEIKLA SUSIJUSIŲ DUOMENŲ IR INFORMACIJOS APIE YPATINGUS ĮVYKIUS RINKIMO, PERDAVIMO BEI REAGAVIMO Į TOKIUS ĮVYKIUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Lietuvos kalėjimų tarnyba / 2023 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. V-354


DĖL LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS ĮVYKIŲ, YPATINGŲ ĮVYKIŲ IR EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ RIZIKOS ANALIZĖS PATVIRTINIMO

Lietuvos kalėjimų tarnyba / 2023 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. V-345


DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-110 „DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO KALĖJIMŲ DEPARTAMENTE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIOSE ĮSTAIGOSE BEI VALSTYBĖS ĮMONĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

Lietuvos kalėjimų tarnyba / 2023 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-295

DĖL LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS ANTIKORUPCINIO ELGESIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Lietuvos kalėjimų tarnyba / 2023 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. V-294

DĖL LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDĖTIES SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Lietuvos kalėjimų tarnyba / 2023 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. V-256

DĖL LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS DARBUOTOJŲ VALDYMO KOMITETO SUDARYMO IR JO DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

Lietuvos kalėjimų tarnyba / 2023 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. V-169


DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS 2020 M. VASARIO 6 D. ĮSAKYMO NR. V-37 „DĖL VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMO PAGAL PAREIGYBES TVARKOS APRAŠO IR ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

Lietuvos kalėjimų tarnyba / 2023 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-142


DĖL LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS DOKUMENTŲ PASIRAŠYMO IR TVIRTINIMO BEI ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO
Lietuvos kalėjimų tarnyba / 2023 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. V-78

DĖL ATSAKINGŲ UŽ INDIVIDUALAUS RESOCIALIZACIJOS PLANO DALIŲ PILDYMĄ IR JOSE NUMATYTŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ DARBUOTOJŲ PASKYRIMO
Lietuvos kalėjimų tarnyba / 2023 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. V-56

DĖL LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
Lietuvos kalėjimų tarnyba / 2023 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. V-18

2022 m.

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ ATLEIDŽIAMŲ DARBUOTOJŲ ATRANKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. V-405

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, SKIRTIEMS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS BENDRADARBIAVIMO SU NEVYRIAUSYBINĖMIS ORGANIZACIJOMIS KONCEPCIJAI ĮGYVENDINTI (informacija apie skirtą finansavimą)
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2022 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. V-380

DĖL KONSULTAVIMOSI PROCEDŪRŲ PRADŽIOS PASKELBIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-279

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ ATLEIDŽIAMŲ DARBUOTOJŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2022 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-204

DĖL BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDĖTIES PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2022 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. V-169 

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS NUOLATINĖS IŠ NETEISĖTOS APYVARTOS IŠIMTŲ NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) BEI Į OFICIALŲ SĄRAŠĄ NEĮTRAUKTŲ MEDŽIAGŲ NAIKINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2022 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. V-163

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ ATLEIDŽIAMŲ DARBUOTOJŲ ATRANKOS Į SIŪLOMAS PAREIGAS KRITERIJŲ PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2022 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. V-162

DĖL ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKARAŠČIO PATVIRTINIMO IR KURSANTŲ ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2022 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. V-144

DĖL SOCIALINĖS PARAMOS NUTEISTIESIEMS (SUIMTIESIEMS) FONDO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS FORMOS IR SOCIALINĖS PARAMOS NUTEISTIESIEMS (SUIMTIESIEMS) FONDO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS FORMOS PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2022 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. V-81

DĖL RESTRUKTŪRIZUOJAMOS VALSTYBĖS ĮMONĖS „MŪSŲ AMATAI“ 2022 METŲ VEIKLOS RODIKLIŲ PLANO PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2022 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. V-69

DĖL 2022 BIUDŽETINIAIS METAIS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTE NUMATOMŲ VYKDYTI DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2022 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. V-67

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS „MŪSŲ AMATAI“ PAJAMŲ, GAUTŲ IŠ NUTEISTŲJŲ DARBINĖS VEIKLOS, DALIES PERVEDAMOS Į SOCIALINĖS PARAMOS SUIMTIESIEMS IR NUTEISTIESIEMS FONDUS NUSTATYMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2022 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. V-62

DĖL BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2022 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. V-53

DĖL BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖS PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2022 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. V-52

DĖL PRIVATUMO POLITIKOS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2022 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. V-49

DĖL REKOMENDACIJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI IR JAM PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ ŠIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS, PASKELBTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMU NR. 152,  METU, PATVIRTINIMO (neteko galios pagal: 2022-03-03 Nr. V-55)
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2022 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. V-37

DĖL PAJAMŲ, GAUTŲ REALIZAVUS INDIVIDUALIA VEIKLA UŽSIIMANČIŲ SUIMTŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ SUKURTUS GAMINIUS, DALIES, IŠMOKĖTINOS ŠIUOS GAMINIUS SUKŪRUSIEMS SUIMTIESIEMS IR NUTEISTIESIEMS, DYDŽIO NUSTATYMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2022 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. V-34

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS STRATEGINĖS VEIKLOS GAIRIŲ 2022-2030 M. PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2022 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-28

2021 m.

DĖL PUSIAUKELĖS NAMŲ PLĖTROS 2022 – 2024 M. PRIEMONIŲ PLANO PATVIRITNIMO (pakeistas pagal: 2022-04-22 Nr. V-112)
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-429

DĖL NUTEISTŲJŲ PAGAMINTŲ DIRBINIŲ PANAUDOJIMO ĮSTAIGOS REPREZENTACIJOS TIKSLAMS TIPINĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-427

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. KOVO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-84 „DĖL 2021 BIUDŽETINIAIS METAIS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTE NUMATOMŲ VYKDYTI DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO“
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-424

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS RESOCIALIZACIJOS PROCESŲ KOORDINAVIMO TARYBOS SUDARYMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-418

DĖL SĄLYGŲ NUTEISTIESIEMS NUOTOLINIU BŪDU STUDIJUOTI AUKŠTOJOJE MOKYKLOJE SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-414

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS BENDRADARBIAVIMO SU NEVYRIAUSYBINĖMIS ORGANIZACIJOMIS KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-413

DĖL NUTEISTŲJŲ ĮTRAUKIMO Į DARBINĘ VEIKLĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. V-408

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-564 „DĖL DINAMINIO SAUGUMO LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGOSE KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2014-12-30 įsakymas Nr. V-564)
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-404

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS RESOCIALIZACIJOS PROCESŲ KOORDINAVIMO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-401

DĖL NUTEISTŲJŲ (SUIMTŲJŲ) INDIVIDUALIOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO, ŠIAI VEIKLAI VYKDYTI SKIRTŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IR PAGAMINTŲ DIRBINIŲ REALIZAVIMO TIPINĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-399

DĖL PINIGINIŲ IŠMOKŲ SUIMTIESIEMS IR NUTEISTIESIEMS UŽ DARBINĖS VEIKLOS REZULTATUS APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-394

DĖL BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS PAREIGŪNŲ IR DARBUOTOJŲ PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANO 2022-2027 METAMS PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-385

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO PO KRITINIO ĮVYKIO STATUTINIAMS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS, KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS IR DARBUOTOJAMS, DIRBANTIEMS PAGAL DARBO SUTARTĮ, ORGANIZAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO 
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. V-355 

DĖL MATERIALINĖS ŽALOS, APGADINUS TARNYBINES TRANSPORTO PRIEMONES, ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠO IR KRITERIJŲ, KURIUOS ATITINKANČIOS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ TARNYBINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS DRAUDŽIAMOS KASKO DRAUDIMU, PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. V-355

DĖL PATAISOS PAREIGŪNŲ FIZINIO PASIRENGIMO REIKALAVIMŲ IR ATITIKTIES ŠIEMS REIKALAVIMAMS TIKRINIMO KOMISIJŲ SUDARYMO 
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. V-319

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ RENGIMO, DERINIMO, PASIRAŠYMO, REGISTRAVIMO IR VYKDYMO KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. rrugsėjo 16 d. įsakymas Nr. V-306

DĖL REKOMENDACIJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI IR JAM PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ ŠIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS, PASKELBTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMU NR. 152, METU, PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. rrugsėjo 7 d. įsakymas Nr. V-290


DĖL NUSIKALSTAMO ELGESIO RIZIKOS VERTINIMO METODIKŲ IR ELGESIO PATAISOS PROGRAMŲ APROBAVIMO LIETUVOS BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ADAPTUOTŲ NUSIKALSTAMO ELGESIO RIZIKOS VERTINIMO METODIKŲ IR ELGESIO PATAISOS PROGRAMŲ APROBAVIMO PAKEITIMO

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. V-284


DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. GRUODŽIO 8 D.ĮSAKYMO Nr. V-376 "DĖL BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS VEIKLOS STATISTINIŲ ATASKAITŲ FORMŲ IR ŠIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-278


DĖL REKOMENDACIJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI IR JAM PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ ŠIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS, PASKELBTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMU NR. 152, METU. PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. V-274


DĖL PRIVALOMO PERIODINIO DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO  DĖL COVID-19 LIGOS (Negalioja pagal: 2022-02-09 Nr. V-30)
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m.liepos 29d. įsakymas V-258

DĖL DOKUMENTŲ NEĮGALUMO AR DARBINGUMO LYGIUI NUSTATYTI TEIKIMO LAISVĖS ATĖMIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. V-256

DĖL KLIENTŲ APTARNAVIMO KALĖJIMŲ DEPARTAMENTE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS STANDARTO PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. V-254

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ FINANSŲ KONTROLĘ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-219

DĖL ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKARAŠČIO PATVIRTINIMO IR ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. V-206

DĖL PROJEKTO „ATVIRŲ DUOMENŲ PLATFORMOS, ĮGALINANČIOS EFEKTYVŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS INFORMACIJOS PAKARTOTINĮ PANAUDOJIMĄ VERSLUI, IR JOS VALDYMO ĮRANKIŲ SUKŪRIMAS“ ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. V-190

DĖL SAVIŽUDYBIŲ IR SAVĘS ŽALOJIMO LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGOSE PREVENCIJOS VYSTYMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. V-187

DĖL INDIVIDUALIŲ TARNYBINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. V-179

DĖL NUTEISTŲJŲ LAISVĖS ATĖMIMO BAUSME RESOCIALIZACIJOS REFORMOS LIETUVOJE KONCEPCIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. V-153

DĖL TIPINIŲ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. V-152

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. RUGSĖJO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-396 „DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-138

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) EKONOMINIŲ NORMATYVŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. T-6

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. V-94

DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANO PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. V-85

DĖL SUMINĖS DARBO LAIKO APSKAITOS LAIKOTARPIO TRUKMĖS NUSTATYMO IR PATAISOS PAREIGŪNŲ PAREIGYBIŲ, KURIOMS GALI BŪTI TAIKOMA SUMINĖ DARBO LAIKO APSKAITA, SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Pakeistas pagal: 2021-04-16 Nr. V-123)
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. V-80

DĖL 2021 BIUDŽETINIAIS METAIS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTE NUMATOMŲ VYKDYTI DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, PLANO PATVIRTINIMO (pakeistas pagal: 2021-06-29 Nr. V-216)
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. V-71

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS „MŪSŲ AMATAI“ 2021 METŲ VEIKLOS RODIKLIŲ PLANO PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. V-62

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DARBO TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. V-6

DĖL NUTEISTŲJŲ LAISVĖS ATĖMIMO BAUSME RESOCIALIZACIJOS REFORMOS LIETUVOJE KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2021 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. V-5

2020 m.

DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (pakeistas pagal: 2021-04-02 Nr. V-112; 2021-09-30 Nr. V-325)
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-394

DĖL INFORMACIJOS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS IR SKLEIDĖJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. V-377

DĖL BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS VEIKLOS STATISTINIŲ ATASKAITŲ FORMŲ IR ŠIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO (pakeistas pagal: 2022-04-12 Nr. V-102)
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. V-376

DĖL LIGOS IR (AR) LAIKINOJO NEDARBINGUMO RYŠIO SU PROFESINĖS VEIKLOS FUNKCIJŲ VYKDYMU AR TARNYBINIŲ PAREIGŲ ATLIKIMU NUSTATYMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. V-373

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ VALDYMO KOMITETO DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO (Darbuotuojų valdymo komiteto sudėtis: 2020-07-14 Nr. V-220, 2021-02-23 Nr. V-59, 2022-01-07 Nr. V-4)
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. V-372

DĖL BIUDŽETO RENGIMO FORMŲ PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2020 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. V-352

DĖL KORONAVIRUSO COVID-19 VALDYMO BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOJE VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO (PAKEISTAS PAGAL 2020-12-02 Nr. V-364; neteko galios pagal: 2021-07-02 Nr. V-223)
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. V-344

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ PAREIGŪNŲ IR DARBUOTOJŲ SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANO 2020-2022 METAMS PATVIRTINIMO 
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2020 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. V-328

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS "MŪSŲ AMATAI" 2020 METŲ VEIKLOS RODIKLIŲ PLANO PATVIRTINIMO

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2020 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. V-264

Valstybės įmonės "Mūsų amatai" 2020 metų veiklos rodiklių planas

Valstybės įmonės "Mūsų amatai" veiklos rodiklių ataskaita


DĖL ELEKTRONINIO STEBĖJIMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. V-198

DĖL REKOMENDACIJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS, UŽTIKRINANT SKLANDŽIĄ ŠIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLĄ VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS, PASKELBTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMU NR. 152, METU, PATVIRTINIMO (PAKEISTAS PAGAL: 2020-07-13 Nr. V-219, 2020-07-31 Nr. V-241, 2020-10-29 Nr. V-329, 2020-10-30 Nr. V-333, 2020-12-03 Nr. V-365, 2020-12-15 Nr. V-384, 2021-03-09 Nr. V-76, 2021-05-12 Nr. V-158, 2021-07-02 Nr. V-221)
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2020 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. V-167

DĖL LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGŲ PARDUOTUVĖSE PARDUODAMŲ PREKIŲ KAINŲ KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (PAKEISTAS PAGAL: 2021-05-17 Nr. V-166)
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2020 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. V-133

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO (pakeistas pagal: 2020-04-29 Nr. V-109)
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2020 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. V-105

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ ETIKOS KOMISIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2020 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-103

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PROGRAMOS SĄMATŲ RENGIMO, TIKSLINIMO, VYKDYMO ATASKAITŲ TEIKIMO IR ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2020 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. V-97

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2020 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. V-87

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ DARBO ORGANIZAVIMO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU (pakeistas pagal: 2020-04-24 Nr. V-106, 2020-06-03 V-158)
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V-78

DĖL 2020 BIUDŽETINIAIS METAIS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTE NUMATOMŲ VYKDYTI CENTRALIZUOTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO (Pakeistas pagal: 2020-12-23 Nr. V-397)
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V-74

DĖL 2020 BIUDŽETINIAIS METAIS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTE NUMATOMŲ VYKDYTI DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO (Pakeistas pagal: 2020-07-01 Nr. V-200, 2020-12-23 Nr. V-396)
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V-72

DĖL 2020 BIUDŽETINIAIS METAIS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTE NUMATOMŲ VYKDYTI DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, PLANO PATVIRTINIMO (Pakeistas pagal: 2020-07-01 Nr. V-203)
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2020 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. V-70

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS „MŪSŲ AMATAI“ VADOVO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2020 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. V-43

DĖL VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMO PAGAL PAREIGYBES TVARKOS APRAŠO IR ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO (pakeistas pagal: 2022-03-31 Nr. V-89)
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2020 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. V-37

2019 m.

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. KOVO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-121 „DĖL 2019 BIUDŽETINIAIS METAIS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTE NUMATOMŲ VYKDYTI DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Priedas)
 Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-408

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. KOVO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-120 „DĖL 2019 BIUDŽETINIAIS METAIS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTE NUMATOMŲ VYKDYTI CENTRALIZUOTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-407

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. LIEPOS 4 D. ĮSAKYMO NR. V-286 „DĖL PASKATINIMO PRIEMONIŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAVALDŽIOSE ĮSTAIGOSE LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMES ATLIEKANTIEMS NUTEISTIESIEMS SKYRIMO METODINIŲ REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. V-403

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS „MŪSŲ AMATAI“ PERTVARKYMO Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO (pakeistas pagal: 2020-09-24 Nr. V-296)
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. V-396

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PASTATO IR JO VIDINĖS TERITORIJOS APSAUGOS ORGANIZAVIMO IR ĮEIGOS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (pakeistas pagal: 2021-12-17 Nr. V-396)
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. V-393

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 2020 – 2023 METŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. V-381

ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS IR LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO 2016 M. LIEPOS 21 D. ĮSAKYMO NR. V-254/5-V-587 „DĖL APSIKEITIMO INFORMACIJA TARP KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ BEI PROBACIJOS TARNYBŲ IR APSKRITIES VYRIAUSIŲJŲ POLICIJOS KOMISARIATŲ“ PAKEITIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2019 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. V-340

DĖL ASMENŲ VYKDYTI VAIDMENIS VALSTYBĖS TURTO INFORMACINĖJE PAIEŠKOS SISTEMOJE PASKYRIMO (PAKEISTAS PAGAL: 2020-09-30 Nr. V-301)
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2019 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. V-339

ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PAKEISTAS PAGAL: 2020-06-23 V-174, 2020-11-24 V-358)
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2019 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. V-321

ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. LIEPOS 31 D. ĮSAKYMO NR. V-347 ,,DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (pakeistas pagal 2020-03-16 Nr. V-79)

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. V-298 

ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMO NR. V-235 „DĖL PAREIGŲ, KURIAS EINANTIEMS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS SUTEIKIAMA TEISĖ NAUDOTIS TARNYBINIO JUDRIOJO TELEFONO RYŠIO IR JUDRIOJO PLAČIAJUOSČIO RYŠIO, ĮSKAITANT PRISIJUNGIMĄ PRIE INTERNETO, PASLAUGOMIS, SĄRAŠOBEI IŠLAIDŲ LIMITŲ 2017 METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (pakeistas pagal: 2020-01-15 Nr. V-11, 2021-03-02 Nr. V-66, 2021-04-02 Nr. V-115)

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. V-289

DĖL ASMENŲ, SIEKIANČIŲ EITI LAISVAS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAREIGŪNŲ, VYKDANČIŲ KRIMINALINĘ ŽVALGYBĄ, PAREIGAS, SPECIALIŲJŲ GEBĖJIMŲ PATIKRINIMO, PAPILDOMŲ TIKRINIMO IR VERTINIMO PROCEDŪRŲ ORGANIZAVIMO, VERTINIMO, REZULTATŲ KAUPIMO IR SAUGOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PAKEISTAS PAGAL: 2020-10-29 Nr. V-330)
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2019 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. V-241

ĮSAKYMAS DĖL STOJIMO Į VIDAUS TARNYBĄ SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO (ĮVADINIS MOKYMAS)
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2019 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. V-221

ĮSAKYMAS DĖL STOJIMO Į VIDAUS TARNYBĄ SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO (PROFESINIS MOKYMAS)
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2019 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. V-220

ĮSAKYMAS DĖL ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKARAŠČIO PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2019 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. V-203

2018 m.

ĮSAKYMAS DĖL NUTEISTŲJŲ ASMENŲ ĮDARBINIMO ORGANIZAVIMO TIPINĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2018 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. V-514

ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. V-178 „DĖL STATISTINĖS INFORMACIJOS APIE ŽIV/ AIDS LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGOSE VALDYMO IR PREVENCIJOS PRIEMONIŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-507

ĮSAKYMAS DĖL PATAISOS PAREIGŪNO ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKARAŠČIO PATVIRTINIMO
 Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2018 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. V-482
ĮSAKYMAS DĖL LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGOSE LAIKOMŲ SUIMTŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ SKAMBINIMO IR KALBĖJIMO TELEFONU BEI NAUDOJIMOSI INTERNETO TELEFONIJA TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
 Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2018 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. V-430

ĮSAKYMAS DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI PROCESINIUS DOKUMENTUS 

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2018 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. V-141


ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-181 „DĖL PAKARTOTINIO NUSIKALSTAMUMO RIZIKOS VERTINIMO METODIKOS „OASYS“ TAIKYMO KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PAVALDŽIOSE ĮSTAIGOSE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2018 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. V-49


 2017 m.

ĮSAKYMAS DĖL VALGIARAŠČIŲ SUIMTIESIEMS IR NUTEISTIESIEMS PATVIRTINIMO

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2017 m. laprkičio 7 d. įsakymas Nr. V-447


ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. KOVO 18 D. ĮSAKYMO NR. V-89 „DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VALSTYBĖS ĮMONĖS „MŪSŲ AMATAI“ VEIKLOS ATASKAITŲ FORMŲ IR ŠIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-548

Teisminių bylų ataskaitos forma


ĮSAKYMAS DĖL TARNYBINIŲ VAIZDO REGISTRATORIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
 Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2017 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-522

ĮSAKYMAS DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI PROCESINIUS DOKUMENTUS 

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2017 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. V-515


ĮSAKYMAS DĖL PATAISOS PAREIGŪNŲ ASMENS ĮGYTI KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKARAŠČIO PATVIRTINIMO

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2017 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-472


ĮSAKYMAS DĖL SURIŠIMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2017 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. V-423


 ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. KOVO 18 D. ĮSAKYMO Nr. V-89 „DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VALSTYBĖS ĮMONĖS „MŪSŲ AMATAI“ VEIKLOS ATASKAITŲ FORMŲ IR ŠIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2017 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. V-399

 

  1. Darbo su asmenimis, esančiais apygardų probacijos tarnybų priežiūroje, ataskaitos farma
  2. Darbo su nepilnamečiais, esančiais apygardų probacijos tarnybų priežiūroje, ataskaitos forma
  3. Darbo su smurtautojais artimoje aplinkoje, esančiais apygardų probacijos tarnybų priežiūroje, ataskaitos forma
  4. Nuteistųjų areštu skaičiaus, sudėties (pagal padarytą nusikaltimą, amžių, bausmės terminą ir kt.) ir jų kaitos ataskaitos forma
  5. Nuteistųjų laisvės atėmimu skaičiaus, sudėties (pagal padarytą nusikaltimą, amžių, bausmės terminą ir kt.) ir jų kaitos ataskaitos forma

 


ĮSAKYMAS DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI PROCESINIUS DOKUMENTUS

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymas Nr. V-374


ĮSAKYMAS DĖL SURIŠIMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PAKEITIMAS)

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2017 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. V-324


ĮSAKYMAS DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI PROCESINIUS DOKUMENTUS

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2017 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-281


ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ SNIEGO G. SEKTORIUJE BAUSMĘ ATLIEKANČIŲ NUTEISTŲJŲ PERKĖLIMO Į RASŲ G. SEKTORIŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos/2017 m. birželio 16 d. Nr. V-258


ĮSAKYMAS DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI PROCESINIUS DOKUMENTUS
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2017 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. V-240

ĮSAKYMAS DĖL PATAISOS PAREIGŪNO ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKARAŠČIO PATVIRTINIMO

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2017 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-196

ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO TVARKO APRAŠO PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2017 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. V-142

ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ KONSOLIDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 
Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2017 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-99

 2016 m.

ĮSAKYMAS DĖL PATAISOS PAREIGŪNO ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKARASČIO PATVIRTINIMO

Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2016 m.gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-488

ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. KOVO 18 D. ĮSAKYMO NR. V-89 ,,DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VĮ ,,MŪSŲ AMATAI'' VEIKLOS ATASKAITŲ FORMŲ IR ŠIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO'' PAKEITIMO
 Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2016 m.gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-477

ĮSAKYMAS DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI PROCESINIUS DOKUMENTUS
Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. V-422

ĮSAKYMAS DĖL VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO KALĖJIMŲ DEPARTAMENTE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
 Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2016 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-404

ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS PLANAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2016 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. V-386

ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. KOVO 18 D. ĮSAKYMO NR.V-89 ,,DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VĮ "MŪSŲ AMATAI" VEIKLOS ATASKAITŲ FORMŲ IR ŠIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. V-366

ĮSAKYMAS DĖL PATAISOS PAREIGŪNŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR MAKSIMALAUS VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS DYDŽIO NUSTATYMO

Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-315


ĮSAYMAS DĖL TUBERKULIOZĖS PROFILAKTIKOS, GYDYMO IR KONTROLĖS LAVĮ STATEGIJOS 2017-2022 METAMS PATVIRTINIMO

Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2016 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. V-289

ĮSAKYMAS DĖL ĮGALIOJIMŲ PASIRAŠYTI PROCEDURINIUS DOKUMENTUS
Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. V-270

ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PASITIKĖJIMO LINIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
 Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2016 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. V-188

ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VĮ ,,MŪSŲ AMATAI'' VEIKLOS ATASKAITŲ FORMŲ IR ŠIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2016 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. V-89

ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2016-2018 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2016 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. V-49

 2015 m.

ĮSAKYMAS DĖL BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS ĮSTAIGŲ VEIKLOS NARKOTIKŲ KONTROLĖS IR VARTOJIMO PREVENCIJOS SRITYJE APRAŠO PATVIRTINIMO (PAKEISTAS PAGAL 2019-03-22 NR. V-136)
Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-481 (pakeistas pagal: 2019-11-12 Nr. V-355)

DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ IR KITŲ KREIMŲSI, PARAŠYTŲ NE VALSTYBINE KALBA, PRIĖMIMO

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS KADIS-1 NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2015 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-382

DĖL PATAISOS PAREIGŪNŲ ĮVADINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO IR PATAISOS PAREIGŪNŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PAKEISTAS PAGAL: 2020-10-05 V-306)
Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. V-309

 2014 m.

DĖL VĮ ,,MUSŲ AMATAI'' ĮSTATŲ PATVIRTINIMO

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2014 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. V-479


DĖL KOMISIJOS DĖL NUTEISTŲJŲ SKYRIMO, PERKĖLIMO Į PATAISOS ĮSTAIGOS SOCIALINĖS GLOBOS SEKTORIŲ AR IŠ ŠIO SEKTORIAUS SUDARYMO (pakeistas pagal 2021-07-13 Nr. V-235(a), 2021-10-08 Nr. V-330, 2022-07-26 Nr. V-274)
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2014 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. V-417

DĖL DUOMENŲ IR INFORMACIJOS APIE YPATINGUS ĮVYKIUS, SUSIJUSIUS SU KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLA, RINKIMO, PERDAVIMO BEI REAGAVIMO Į YPATINGUS ĮVYKIUS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2014 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. V-360 (pakeistas pagal: 2019-12-04 Nr. V-382; 2020-02-27 Nr. V-57)

2013 m.

ĮSAKYMAS DĖL SUIMTŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ KŪNO SUŽALOJIMŲ DOKUMENTŲ RENGIMO, TVARKYMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-445

 


DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO (PAKEISTAS PAGAL: 2020-10-20 Nr. V-337)
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija / 2013 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr, 1R-282

 2010 m.

ĮSAKYMAS DĖL LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE KALINČIŲ ASMENŲ SURAŠYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Kalėjimų departamentas prie LR TM ir Statistikos departamentas / 2010 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. DĮ-255/V-311 (Žin., 2010, Nr. 158-8081)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS DĖL LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ REORGANIZAVIMO

2010-08-02 / Lietuvos Respublikos Vyriausybė / 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1063 (Žin., 2010, Nr. 88-4648)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSO 32, 36, 51, 54, 60, 61, 66, 67, 70, 72, 76, 85, 96, 99, 100, 105, 112, 114, 118, 120, 121, 142, 143, 146, 154, 155, 165, 183 STRAIPSNIŲ IR KODEKSO 1 PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI 149 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

2010 m. sausio 14 d. Nr. XI-643 (Žin., 2010, Nr. 12-558)


2009 m.

ĮSAKYMAS DĖL PREVENCINĖS PRIEMONĖS „TEISTŲ ASMENŲ PRIEŽIŪRA 2009“ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO

Kalėjimų departamentas, Lietuvos policija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba / 2009 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. V-56/5-V-217/BV-4


2007 m.

ĮSAKYMAS DĖL PREVENCINĖS PRIEMONĖS „TEISTŲ ASMENŲ PRIEŽIŪRA“ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO

Kalėjimų departamentas ir Lietuvos policija / 2007 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. V-270/5-V-676


2006 m.

DĖL NUTEISTŲJŲ IR ASMENŲ, PALEISTŲ IŠ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ, SOCIALINĖS REABILITACIJOS IR INTEGRACIJOS Į VISUOMENĘ PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO 2006 METAIS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija / Įsakymas, (Nr. A1-9)

 

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2003 M. BALANDŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 4/07-71 „DĖL NUTEISTŲJŲ, KURIEMS ĮSITEISĖJUSIU TEISMO NUOSPRENDŽIU PASKIRTA AREŠTO, TERMINUOTO LAISVĖS ATĖMIMO IR LAISVĖS ATĖMIMO

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / Įstatymas, (Nr. 4/07-20)

 

DĖL ĮKALINIMO ĮSTAIGŲ RENOVAVIMO IR ĮKALINIMO SĄLYGŲ HUMANIZAVIMO 2004–2009 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

LR Vyriausybė / Nutarimas, (Nr. 619)

 

DĖL ASMENŲ, ĮRAŠYTŲ Į PATAISOS INSPEKCIJŲ ĮSKAITĄ, PRIEŽIŪROS, KONTROLĖS IR SOCIALINĖS PARAMOS JIEMS TEIKIMO, PATAISOS INSPEKCIJŲ VEIKLOS IR MATERIALINIO APRŪPINIMO GERINIMO 2004–2007 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

LR Vyriausybė / Nutarimas, (Nr. 485)

 

PATAISOS INSPEKCIJŲ PAREIGŪNŲ ELGESIO IR BENDRAVIMO SU ASMENIMIS, ESANČIAIS PATAISOS INSPEKCIJŲ ĮSKAITOJE, BENDROSIOS TAISYKLĖS

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / Priedai prie įsakymo

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. birželio 21 d. 11:58