Veiklos analizės ir kontrolės skyrius

 

Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:


Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
Kalėjimų departamento veiklos įgyvendinimo užtikrinimo srityje:

Stebėsenos rezultatų ir rekomendacijų teikimo Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklos tobulinimo srityje:

Skyrius taip pat vydo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2022 m. lapkričio 10 d. 13:29