Informacinių technologijų skyrius

 

Skyriaus uždaviniai yra šie:


Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
informacinių technologijų valdymo ir plėtros, kompiuterinės technikos priežiūros srityje:

informacinių sistemų tobulinimo srityje:

Kibernetinio saugumo politikos įgyvendinimo srityje:

Skyrius taip pat vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2022 m. gruodžio 7 d. 10:19