Teisės skyrius

 

Skyriaus uždaviniai yra:


Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose priimamų sprendimų teisėtumo ir norminių teisės aktų rengimo srityje:

Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų vardu sudaromų sutarčių srityje:

procesinių dokumentų parengimo ir atstovavimo Kalėjimų departamentui bei jam pavaldžioms įstaigoms srityje:

Skyrius taip pat vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2022 m. gruodžio 1 d. 08:56