Centralizuotas viešųjų pirkimų skyrius

 

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:


Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:


Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias bendras funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2022 m. rugpjūčio 9 d. 08:38