Centralizuotas viešųjų pirkimų skyrius

 

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:


Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:


Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias bendras funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. lapkričio 11 d. 13:56