Dokumentų valdymo skyrius

 

Dokumentų valdymo skyriaus uždaviniai yra:


Dokumentų valdymo skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

- dokumentų valdymo politikos įgyvendinimo srityje:

- dokumentų valdymo ir kontrolės srityje:

  1. oficialiųjų dokumentų rengimą;
  2. dokumentų registravimą;
  3. dokumentų apyvartą;
  4. bylų sudarymą, tvarkymą ir dokumentų saugojimą;
  5. rengiamų dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės kalbos vartojimą;

- dokumentų pavedimų ir užduočių vykdymo terminų kontrolės srityje:

Dokumentų valdymo skyrius taip pat vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 12:33