Dokumentų valdymo skyrius

 

Skyriaus uždaviniai yra:


Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
dokumentų valdymo politikos įgyvendinimo srityje:

dokumentų valdymo ir kontrolės srityje:

dokumentų pavedimų ir užduočių vykdymo terminų kontrolės srityje:

Skyrius taip pat vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2022 m. rugpjūčio 9 d. 08:37