Darbinės veiklos organizavimo skyrius

 

Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra šie:


Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
bausmių vykdymo sistemos poreikius atitinkančio nuteistųjų užimtumo darbine veikla organizavimo ir vykdymo srityje:

pataisos įstaigų bendradarbiavimo su fiziniais ar juridiniais asmenimis dėl nuteistųjų užimtumo darbine veikla koordinavimo srityje:

nuteistųjų užimtumo darbine veikla laiko apskaitos vedimo ir piniginių išmokų jiems už darbinės veiklos rezultatus apskaičiavimo srityje:
veda nuteistųjų užimtumo darbine veikla laiko apskaitą;

Skyrius taip pat vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2022 m. lapkričio 18 d. 10:11