Finansų skyrius

 

Svarbiausi skyriaus uždaviniai:


Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. spalio 25 d. 11:33