Turto valdymo skyrius

 

Skyriaus uždaviniai yra:


Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, vykdo šias funkcijas:


Skyrius taip pat vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2022 m. gruodžio 7 d. 10:19