Skaitmeninio monitoringo skyrius

 

Skyriaus  uždaviniai yra šie:


Skyrius, įgyvendinamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2022 m. lapkričio 8 d. 09:28