Komunikacijos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius

 

Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra šie:


Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
bausmių vykdymo sistemos komunikacijos politikos formavimo, pasitikėjimo bausmių vykdymo sistema didinimo srityje:

informacijos apie bausmių vykdymo sistemos veiklą sklaidos srityje:

tarptautinio bendradarbiavimo srityje:

vidinės komunikacijos bausmių vykdymo sistemos įstaigose organizavimo srityje:

Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2022 m. gruodžio 8 d. 10:13