Planavimo, turto ir projektų valdymo skyrius

 

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:


Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. spalio 25 d. 11:10