Planavimo ir projektų skyrius

 

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:


Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2022 m. lapkričio 18 d. 10:44