Imuniteto skyrius

 

Pagrindiniai Imuniteto skyriaus veiklos tikslai:


Imuniteto skyrius, įgyvendindamas nustatytus veiklos tikslus, vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2022 m. liepos 28 d. 09:56