Resocializacijos skyrius

 

Pagrindiniai Resocializacijos skyriaus uždaviniai yra:


Resocializacijos skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. lapkričio 5 d. 12:46