Resocializacijos skyrius

 

Pagrindiniai Resocializacijos skyriaus uždaviniai yra:


Resocializacijos skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2022 m. lapkričio 3 d. 09:25