Rimantas Šerkšnas

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. rugpjūčio 10 d. 14:28