Žydrė Lebedevienė

 

Valstybės tarnautojas atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas:

 Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

 
Informacija atnaujinta 2021 m. vasario 8 d. 14:41