Virginijus Kulikauskas

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

Tarnybinės veiklos 2021 metų užduotys:

1. Modernizuoti bausmių vykdymo sistemos valdymo ir administravimo procesus, užtikrinti technines procesų centralizavimo priemones:


2. Užtikrinti efektyvų nuteistųjų (suimtųjų) užimtumo ir resocializacijos procesą:


3. Užtikrinti korupcijos ir kriminalinės subkultūros prevenciją Kalėjimų departamente ir pavaldžiose įstaigose:

 
Informacija atnaujinta 2022 m. liepos 28 d. 09:55