Lietuvos kalėjimų tarnybos skelbimai

Skelbiamas konkursas į laisvas Saugumo valdymo skyriaus specialistų (dieninei pamainai) pareigybes Pravieniškių 1-ajame kalėjime

2023-05-24

Lietuvos kalėjimų tarnyba skelbia konkursą į 5 (penkias) laisvas Saugumo valdymo skyriaus specialistų (dieninei pamainai) (statutinių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, pareigybių grupė – 12, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 6,7 - 12,0)) pareigybes Pravieniškių 1-ajame kalėjime. Pareigybės aprašymas.

 

Asmenys, pretenduojantys dalyvauti konkurse į laisvas pareigūno pareigas, turi atitikti Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (toliau – Statutas) 8 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 5, 6, 7 punktuose ir 3 dalyje nustatytus reikalavimus, taip pat pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus:

  • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;
  • atitikti II skilties reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 „Dėl Sveikatos būklės reikalavimų sąvado patvirtinimo“;
  • atitikti fizinio pasirengimo antrojo lygio reikalavimus, nustatytus Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimuose ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“.

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui elektroninio pašto adresu renata.paltanaviciene@nbfc.lt arba asmeniškai, atvykę adresu A. Valaičio g. 2, Marijampolė (prieš atvykstant, susisiekti telefonu +370 667 49538 arba elektroninio pašto adresu renata.paltanaviciene@nbfc.lt ir susitarti dėl priėmimo dienos) privalo pateikti:

  1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
  3. Gyvenimo aprašymą;
  4. Užpildytą Pretendento anketą;
  5. Pasirašytą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
  6. Asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, pateiktą užpildytą privačių interesų deklaraciją (privatūs interesai deklaruojami naudojantis Privačių interesų registru PINREG);
  7. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

 

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos kalėjimų tarnybos interneto svetainėse dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel.: +370 346 56 440 bei elektroniniu paštu: vitalija.giulmamedova@kalejimai.lt.

 
 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. gegužės 24 d. 16:06