Lietuvos kalėjimų tarnybos skelbimai

Skelbiama atranka į laisvas Resocializacijos skyriaus specialistų pareigybes Pravieniškių 1-ajame kalėjime

2023-09-26

Lietuvos kalėjimų tarnyba skelbia atranką į 3 (tris) laisvas Resocializacijos skyriaus specialistų (statutinių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, pareigybių grupė – 12, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 6,7 – 12,0)) pareigybes Pravieniškių 1-ajame kalėjime. Pareigybės aprašymas.

 

Atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai, atitinkantys Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (toliau – Statutas) 8 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus ir pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus bei Statuto 80 straipsnyje nurodyti buvę pareigūnai (toliau – pretendentai).

 

Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;
 • atitikti sveikatos būklės reikalavimų sąvado II skiltyje nurodytus reikalavimus;
 • atitikti pareigūnų fiziniam pasirengimui keliamus reikalavimus (antrąjį lygį).

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, atvykę adresu J. Gruodžio g. 16, Kaunas (2 a. 211 kab.) (prieš atvykstant, susisiekti telefonu +370 667 49538 arba elektroninio pašto adresu renata.paltanaviciene@nbfc.lt ir susitarti dėl priėmimo dienos) ar elektroninio pašto adresu renata.paltanaviciene@nbfc.lt privalo pateikti:

 1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos, ir jei turi, elektroninio pašto adresas;
 2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Užpildytą Pretendento anketą;
 5. Dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo yra vidaus tarnybos sistemos pareigūnas ar buvęs pareigūnas;
 6. Pasirašytą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
 7. Asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, pateikta užpildyta privačių interesų deklaracija (privatūs interesai deklaruojami naudojantis Privačių interesų registru (PINREG);
 8. Dokumentus, patvirtinančius atitikimą sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams;
 9. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

 

Atrankoje dalyvaujantys Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnai 2 – 9 punktuose nurodytų dokumentų gali nepateikti, nurodydami prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jų tarnybos bylose.

 

Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos kalėjimų tarnybos interneto svetainėse dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti tel.: +370 346 56 440 bei elektroniniu paštu vitalija.giulmamedova@kalejimai.lt.

 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. rugsėjo 26 d. 10:01