Lietuvos kalėjimų tarnybos skelbimai

Skelbiama atranka į laisvą Resocializacijos skyriaus viršininko pareigybę Alytaus kalėjime

2023-05-31

Lietuvos kalėjimų tarnyba skelbia atranką į laisvą  Resocializacijos skyriaus viršininko (statutinio vidaus tarnybos sistemos pareigūno, pareigybių grupė – 7, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 8,9 – 14,5)) pareigybę Alytaus kalėjime. Pareigybės aprašymas.

 
Atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai, atitinkantys Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (toliau – Statutas) 8 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus ir pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus bei Statuto 80 straipsnyje nurodyti buvę pareigūnai (toliau – pretendentai).
 
Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje, iš kurių ne mažesnę kaip 1 metų patirtį resocializacijos srityje;
  • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“;
  • atitikti fizinio pasirengimo reikalavimų trečiąjį lygį;
  • atitikti sveikatos būklės sąvado reikalavimus pagal III skiltį.
 
Pretendentai, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, dokumentus privalo pateikti Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui elektroniniu paštu renata.paltanaviciene@nbfc.lt per 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo dienos (terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos kalėjimų tarnybos interneto svetainėse):
  1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos, ir jei turi, elektroninio pašto adresas;
  2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
  3. Gyvenimo aprašymą;
  4. Dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo yra vidaus tarnybos sistemos pareigūnas ar buvęs pareigūnas;
  5. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.
 
Atrankoje dalyvaujantys Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnai, Įsakymo 2 – 5 punktuose nurodytų dokumentų gali nepateikti, nurodydami prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jų tarnybos bylose.
 
Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Lietuvos kalėjimų tarnybos Personalo valdymo skyriuje tel. +370 315 516 79 arba el. paštu diana.simanyniene@kalejimai.lt.
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. gegužės 31 d. 12:13