Lietuvos kalėjimų tarnybos skelbimai

Skelbiama atranka į laisvas Saugumo valdymo skyriaus specialistų (dieninei pamainai) pareigybes Pravieniškių 1-ajame kalėjime

2023-09-22

Lietuvos kalėjimų tarnyba skelbia atranką į 5 (penkias) laisvas Saugumo valdymo skyriaus specialistų (dieninei pamainai) (statutinių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, pareigybių grupė – 12, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 6,7-12,0) pareigybes Pravieniškių 1-ajame kalėjime. Pareigybės aprašymas.

 

Asmenys, pretenduojantys dalyvauti atrankoje į laisvas pareigūno pareigas, turi atitikti Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (toliau – Statutas) 8 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 5, 6, 7 punktuose ir 3 dalyje nustatytus reikalavimus, taip pat pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;
 • atitikti sveikatos būklės reikalavimų sąvado II skiltyje nurodytus reikalavimus;
 • atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų antrąjį lygį.

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui elektroninio pašto adresu renata.paltanaviciene@nbfc.lt arba asmeniškai, atvykę adresu A. Valaičio g. 2, Marijampolė (prieš atvykstant, susisiekti telefonu +370 667 49538 arba elektroninio pašto adresu renata.paltanaviciene@nbfc.lt ir susitarti dėl priėmimo dienos) privalo pateikti:

 1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 3. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės, kuriai eiti paskelbta atranka, aprašyme pretendentui nustatytas specialusis reikalavimas turėti tam tikrą darbo patirtį (stažą), ir šių dokumentų kopijas;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Užpildytą Pretendento anketą;
 6. Pasirašytą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
 7. Asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, pateiktą užpildytą privačių interesų deklaraciją (privatūs interesai deklaruojami naudojantis Privačių interesų registru PINREG);
 8. Kitus atranką organizuojančios įstaigos arba įstaigos, centralizuotai atliekančios Lietuvos kalėjimų tarnybos personalo administravimo funkcijas, reikalaujamus dokumentus, būtinus pretendento atitikčiai Statuto ir pareigybės, kuriai eiti paskelbtas konkursas, aprašyme nustatytiems reikalavimams patvirtinti, ir šių dokumentų kopijas.

 

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos kalėjimų tarnybos interneto svetainėse dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel.: +370 346 56440 bei elektroniniu paštu: vitalija.giulmamedova@kalejimai.lt. 

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. rugsėjo 22 d. 09:28