Lietuvos kalėjimų tarnybos skelbimai

Skelbiama atranka į laisvas Resocializacijos skyriaus viršininko pareigas Vilniaus kalėjime

2023-09-27

Lietuvos kalėjimų tarnyba skelbia atranką į laisvas Resocializacijos skyriaus viršininko (statutinis vidaus tarnybos sistemos pareigūnas, pareigybės grupė – 7, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 8,9-14,5) pareigas Vilniaus kalėjime. Pareigybės aprašymas.

 

Atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai, atitinkantys Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (toliau – Statutas) 8 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus ir pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus ir Statuto 80 straipsnyje nurodyti buvę pareigūnai (toliau – pretendentai).

 

Pretendentai, norintys dalyvauti nurodytoje atrankoje, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje, iš kurių ne mažesnę kaip 1 metų patirtį resocializacijos srityje;
3. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“;
4. atitikti sveikatos būklės reikalavimų sąvado III skiltyje nurodytus reikalavimus;
5. atitikti fizinio pasirengimo reikalavimų trečiąjį lygį.

 

Pretendentai, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, elektroninio pašto adresu renata.paltanaviciene@nbfc.lt privalo pateikti:
1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos, ir jei turi, elektroninio pašto adresas;
2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
3. gyvenimo aprašymą;
4. užpildytą Pretendento anketą (Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1R-6 „Dėl Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų pareigybių poreikio nustatymo metodikos ir Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedas);
5. dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo yra vidaus tarnybos sistemos pareigūnas ar buvęs pareigūnas;
6 pasirašytą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
7. asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, pateiktą užpildytą privačių interesų deklaracija (privatūs interesai deklaruojami naudojantis Privačių interesų registru (PINREG);
8. dokumentus, patvirtinančius atitikimą sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams;
9. kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

Atrankoje dalyvaujantys Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnai 2 – 5. papunkčiuose nurodytų dokumentų gali nepateikti, nurodydami prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jų tarnybos bylose.

 

Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos kalėjimų tarnybos interneto svetainėse dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti tel.: 8 602 40747 bei elektroniniu paštu: milda.meckovskiene@kalejimai.lt.

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. rugsėjo 27 d. 15:36