Lietuvos kalėjimų tarnybos skelbimai

Skelbiama atranka į laisvą Resocializacijos skyriaus viršininko pavaduotojo pareigybę Vilniaus kalėjime

2023-09-26

Lietuvos kalėjimų tarnyba skelbia atranką į laisvą Resocializacijos skyriaus viršininko pavaduotojo (statutinis vidaus tarnybos sistemos pareigūnas, pareigybės grupė – 9, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 7,6-13,5) pareigybę Vilniaus kalėjime. Pareigybės aprašymas.

 

Atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai, atitinkantys Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (toliau – Statutas) 8 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus ir pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus ir Statuto 80 straipsnyje nurodyti buvę pareigūnai (toliau – pretendentai).

 

Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje, iš kurių ne mažesnę kaip 1 metų patirtį resocializacijos srityje;

3. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

4. atitikti III skilties reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 „Dėl Sveikatos būklės reikalavimų sąvado patvirtinimo“;

5. atitikti III lygio fizinio pasirengimo reikalavimus, nustatytus Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimuose ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“. 

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, elektroninio pašto adresu renata.paltanaviciene@nbfc.lt privalo pateikti:

1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas ir pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos ar buvusios pareigos;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus; 

3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiama atranka, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;

4. užpildytą Pretendento anketą (Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1R-6 „Dėl Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų pareigybių poreikio nustatymo metodikos ir Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedas);

5. dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo yra tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnas, arba buvęs pareigūnas;

6. sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose);

7. dokumentus, patvirtinančius atitikimą sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams;

8. kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams. 2

 

Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos kalėjimų tarnybos interneto svetainėse dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti tel.: 8 602 40727 bei elektroniniu paštu: milda.meckovskiene@kalejimai.lt .

 

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. rugsėjo 26 d. 17:45