Lietuvos kalėjimų tarnybos skelbimai

Skelbiama atranka į laisvas Lietuvos kalėjimų tarnybos Šiaulių kalėjimo viršininko pareigas

2023-09-25

Lietuvos kalėjimų tarnyba skelbia atranką į laisvas Šiaulių kalėjimo viršininko (statutinis vidaus tarnybos sistemos pareigūnas, pareigybės grupė – 5, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 11,2-15,5) pareigas, kurios faktinė darbo vieta - Šiaulių kalėjimas, Trakų g. 10, Šiauliai. Pareigybės aprašymas.

 

Atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai, atitinkantys Statuto 8 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus bei pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus ir buvę pareigūnai, nurodyti Statuto 80 straipsnyje (toliau – pretendentai).

 

Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. būti įgiję aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemos ar kitose vidaus tarnybos sistemos institucijose; 3. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovaujamojo darbo patirtį vidaus tarnybos sistemoje;

4. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, išduoti;

5. mokėti bent vieną iš oficialių Europos Sąjungos kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens A2 lygiu (remiantis „Europass“ kalbos lygių sistema);

6. atitikti sveikatos būklės reikalavimų sąvado III skiltyje nurodytus reikalavimus;

7. atitikti pareigūnų fiziniam pasirengimui keliamus reikalavimus (trečiąjį lygį).

 

Pretendentai, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, dokumentus privalo pateikti Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui elektroniniu paštu renata.paltanaviciene@nbfc.lt (telefonas +370 667 49 538) per 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo dienos (terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo Lietuvos kalėjimų tarnybos interneto svetainėje):

1.rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos ar buvusios pareigos;

2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3. gyvenimo aprašymą;

4. užpildytą Pretendento anketą (Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1R-6 „Dėl Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų pareigybių poreikio nustatymo metodikos ir Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedas);

5. dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo yra vidaus tarnybos sistemos pareigūnas ar buvęs pareigūnas;

6. sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose);

7. asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, pateiktą užpildytą privačių interesų deklaraciją (privatūs interesai deklaruojami naudojantis Privačių interesų registru PINREG);

8. dokumentus, patvirtinančius atitikimą sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams; Elektroninio dokumento nuorašas;

9. kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Lietuvos kalėjimų tarnybos Personalo valdymo skyriuje, telefonu 8 52 71 90 81 arba elektroniniu paštu donata.krackiene@kalejimai.lt.

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. rugsėjo 25 d. 09:45