Lietuvos kalėjimų tarnybos skelbimai

Skelbiamas konkursas į laisvas Saugumo valdymo skyriaus jaunesniųjų specialistų pareigybes Šiaulių kalėjime

2023-09-11

Lietuvos kalėjimų tarnyba skelbia konkursą į 13 (trylika) laisvų Saugumo valdymo skyriaus jaunesniųjų specialistų (statutinių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, pareigybių grupė – 13, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 6,2 -11,5)) pareigybių, iš jų 10 (dešimt) darbo vieta – Šiaulių kalėjimas, 3 (trys) darbo vieta – Šiaulių kalėjimo Plungės pusiaukelės namai, Plungė. Pareigybės aprašymas.

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, elektroniniu paštu renata.paltanaviciene@nbfc.lt ar atvykę adresu Respublikos g. 62, Panevėžys (3 a.) (prieš atvykstant prašome susisiekti telefonu +370 667 49 538 arba el. pašto adresu renata.paltanaviciene@nbfc.lt ir susitarti dėl priėmimo dienos) privalo pateikti:

  1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. Asmens tapatybę, pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
  3. Gyvenimo aprašymą;
  4. Užpildytą Pretendento anketą;
  5. Pasirašytą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
  6. Asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, pateiktą užpildytą privačių interesų deklaraciją (privatūs interesai deklaruojami naudojantis Privačių interesų registru PINREG);
  7. Sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose);
  8. Kitus dokumentus, būtinus pretendento atitikčiai pareigybės, kuriai eiti paskelbtas konkursas, aprašyme nustatytiems reikalavimams patvirtinti, ir šių dokumentų kopijas.

 

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Lietuvos kalėjimų tarnybos interneto svetainėje dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

 

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama atvykus į Šiaulių kalėjimą, kreipiantis į Saugumo valdymo skyriaus viršininką Paulių Blažuką asmeniškai ar telefonu +370 41 432 912, arba Lietuvos kalėjimų tarnybos Personalo valdymo skyriuje, telefonu +370 41 596 034 arba elektroniniu paštu monika.klimisauskiene@siauliuti.lt.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. rugsėjo 11 d. 12:49