Lietuvos kalėjimų tarnybos skelbimai

Skelbiama atranka į laisvas Resocializacijos skyriaus specialistų (kontaktiniai pareigūnai) pareigybes Alytaus kalėjime

2023-09-08

Lietuvos kalėjimų tarnyba skelbia atranką į 3 (tris) laisvas Resocializacijos skyriaus specialisto (kontaktinio pareigūno) (statutinis valstybės tarnautojas,vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė – 12, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 6,7–12,0) pareigybes Alytaus kalėjime. Pareigybės aprašymas.

 

Atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai, atitinkantys Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (toliau – Statutas) 8 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus ir pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus bei Statuto 80 straipsnyje nurodyti buvę pareigūnai (toliau – pretendentai).

 

Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;
  • atitikti sveikatos būklės sąvado reikalavimus pagal II skiltį;
  • atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų antrąjį lygį.

 

Pretendentai, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, dokumentus privalo pateikti Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui elektoniniu paštu renata.paltanaviciene@nbfc.lt per 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo dienos (terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos kalėjimų tarnybos interneto svetainėse):

  1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos, ir jei turi, elektroninio pašto adresas;
  2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
  3. Gyvenimo aprašymą;
  4. Dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo yra vidaus tarnybos sistemos pareigūnas ar buvęs pareigūnas;
  5. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

 

Atrankoje dalyvaujantys Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnai, 2 – 5 punktuose nurodytų dokumentų gali nepateikti, nurodydami prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jų tarnybos bylose.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Lietuvos kalėjimų tarnybos Personalo valdymo skyriuje tel. +370 315 516 79 arba el. paštu diana.simanyniene@kalejimai.lt.

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. rugsėjo 8 d. 09:54