Lietuvos kalėjimų tarnybos skelbimai

Skelbiama atranka į Lietuvos kalėjimų tarnybos Resocializacijos koordinavimo skyriaus viršininko pareigas

2023-09-12

Lietuvos kalėjimų tarnyba skelbia atranką į laisvą Resocializacijos koordinavimo skyriaus viršininko (statutinis vidaus tarnybos sistemos pareigūnas, pareigybės grupė – 6, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 9,4 – 15) pareigybę (faktinė darbo vieta – Lietuvos kalėjimų tarnyba, adresu L. Sapiegos g. 1, 10312 Vilnius). 

 

Atrankoje gali dalyvauti vidaus tarnybos sistemos pareigūnai ir buvę pareigūnai.

Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ugdymo mokslų studijų krypties, socialinių mokslų studijų krypties arba teisės mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį Lietuvos kalėjimų tarnyboje nuteistųjų resocializacijos srityje;

3. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

4. atitikti sveikatos būklės reikalavimų sąvado III skiltyje nurodytus reikalavimus;

5. atitikti pareigūnų fiziniam pasirengimui keliamus reikalavimus (trečiąjį lygį). 

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui elektroninio pašto adresu renata.paltanaviciene@nbfc.lt privalo pateikti:

1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas ir pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos ar buvusios pareigos, ir jei turi, elektroninio pašto adresas;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiama atranka, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;

4. užpildytą Pretendento anketą (Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1R-6 „Dėl Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų pareigybių poreikio nustatymo metodikos ir Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedas);

5. dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo yra vidaus tarnybos sistemos pareigūnas ar buvęs pareigūnas; 

6. ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį Lietuvos kalėjimų tarnyboje nuteistųjų resocializacijos srityje patvirtinančius dokumentus;

7. sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose);

8. asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, pateiktą užpildytą privačių interesų deklaraciją (privatūs interesai deklaruojami naudojantis Privačių interesų registru (PINREG);

9 dokumentus, patvirtinančius atitikimą sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams;

10. kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams. 

 

Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos kalėjimų tarnybos interneto svetainėse dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo. Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti tel. (8 5) 219 8831 bei elektroniniu paštu dovile.sviliene@kalejimai.lt

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. rugsėjo 29 d. 13:05