Lietuvos kalėjimų tarnybos skelbimai

Ieškome gydytojo psichiatro Lietuvos kalėjimų tarnybos Alytaus kalėjime

2023-05-24

Lietuvos kalėjimų tarnybos Alytaus kalėjime ieškome darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, Pirminės asmens sveikatos priežiūros skyriaus gydytojo psichiatro. Pareigybės aprašymas.

 

Pareigybės lygis - A1. Darbo užmokestis - nuo 3000 Eur (prieš mokesčius).

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
  • turėti gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją ir galiojančią medicinos praktikos licenciją šiai veiklai;
  • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais psichikos sveikatos priežiūrą Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos nacionalinės psichikos sveikatos politikos nuostatais.

 

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentui:

  1. Rašytinis prašymas leisti pretenduoti į laisvas pareigas;      
  2. Asmens tapatybę, išsilavinimą ar specialųjį pasirengimą darbui patvirtinantys dokumentai;
  3. Gyvenimo aprašymas.

 

Asmenys, pageidaujantys pretenduoti į laisvą pareigybę, dokumentus gali teikti iki 2023 m. birželio 25 d. imtinai. 

 

Išsamesnę informaciją galima gauti tel. +370 346 43 784 arba elektroniniu paštu aurelija.gliaudeliene@kalejimai.lt.

 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. gegužės 25 d. 08:44