Lietuvos kalėjimų tarnybos skelbimai

Paskelbtas konkursas

2013-04-26

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija skelbia konkursą Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus pavaduotojo (pareigybės aprašymas), A lygio, 18 kategorijos statutinio valstybės tarnautojo pareigoms eiti.

Pretendentas privalo pateikti:

rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse; 

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, pilietybę ir

amžių patvirtinantį dokumentą, šių dokumentų kopijas; 

darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas; 

gyvenimo aprašymą; 

užpildytą pretendento anketą; 

užsienio (anglų, vokiečių arba prancūzų) kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą; 

nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (deklaracija gali būti pildoma vietoje, pateikus prašymą asmeniškai, arba siunčiama registruotu laišku kartu su prašymu).

Jei pagal pateiktus dokumentus pretendentas atitiks pareigybei keliamus specialius reikalavimus, teisės aktų nustatyta tvarka jis turės pasitikrinti sveikatos būklę Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre. Be to, turės būti įvertinta pretendento atitiktis fizinio pasirengimo reikalavimams.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto (Žin. 2000, Nr. 39-1088; 2008, Nr. 135-5230) 12 straipsnio 6 dalimi, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1R-116, ir Konkursų į valstybės tarnautojų pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 (Žin., 2002, Nr. 65-2654; 2006, Nr. 73-2784), 26-30, 32-57, 59-62 punktais. 

Pretendentų dokumentai priimami iki 2013 m. gegužės 9 d. pateikiant asmeniškai arba siunčiant registruotu laišku, adresu Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Strateginio valdymo departamento Personalo valdymo skyrius (101 kabinetas), Gedimino pr. 30, Vilnius.

Detalesnė informacija el. p. rita.kamarauskienė@tm.lt arba tel. (8 5) 266 2857.

Konkursą vykdo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro sudaryta Pretendentų eiti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus pavaduotojo pareigas konkurso komisija – Saulius Stripeika, teisingumo viceministras (komisijos pirmininkas), Eglė Bagdžiūnaitė, teisingumo ministro patarėja, Vytautas Lamauskas, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas, Simona Mesonienė, Teisingumo ministerijos Administracinės ir baudžiamosios justicijos departamento direktorė, Artūras Norkevičius, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius, Marius Rakštelis, Teisingumo ministerijos Administracinės ir baudžiamosios justicijos departamento Baudžiamosios justicijos skyriaus vedėjas, Ligita Skorupskienė, Teisingumo ministerijos Strateginio valdymo departamento Personalo valdymo skyriaus vyriausioji specialistė. 

Pretendentai, kuriems leista dalyvauti konkurse Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus pavaduotojo pareigoms eiti:

1. Česlovas Jocius;

2. Arūnas Kumpaitis;

3. Donatas Matuiza;

4. Gintaras Zaveckis.